• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Wystawa „Przyjaciele dla Muzeum”

W Spichlerzach na Ołowiance została otwarta nowa wystawa czasowa. Prezentowanych jest na niej 100 z ponad 1000 zabytków przekazanych Centralnemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku przez Towarzystwo Przyjaciół CMM.

Towarzystwo Przyjaciół CMM obchodzi w tym roku jubileusz swego 55-lecia. To dzięki Towarzystwu i jego działaczom w 1960 r. powstało w Gdańsku Muzeum Morskie – początkowo funkcjonujące jako oddział Muzeum Pomorskiego, a od 1962 r. – jako samodzielna instytucja kultury.

Przez wszystkie lata Towarzystwo bardzo aktywnie wspierało nasze Muzeum i istotną część naszych dzisiejszych zbiorów zawdzięczamy jego członkom – mówi Jadwiga Klim, kurator wystawy. – Na ekspozycję postanowiliśmy wybrać muzealia ze wszystkich działów, wystawa ma przekrojowy charakter, by w jak najszerszy sposób zaprezentować wkład Towarzystwa w rozwój CMM.

W sali wystaw czasowych na trzecim piętrze Spichlerzy na Ołowiance można zobaczyć m.in. obraz najsłynniejszego polskiego marynisty Mariana Mokwy, zatytułowany „Pod pełnymi żaglami (Dar Pomorza)”, model okrętu podwodnego z serii Yankee Class w przekroju oraz starodruk „Historiae Americae sive Novi Orbis” z lat 1591-1596, czyli bogato ilustrowaną historię podróży do Ameryki.

Muzealia pozyskane do zbiorów CMM dzięki Towarzystwu nie tylko dokumentują ważne procesy, czy wydarzenia związane z morską historią Polski, ale są często również odzwierciedleniem drogi życiowej darczyńców – mówi Jadwiga Klim. – Mam na myśli np. wózek do przewożenia kajaków, wykonany w 1928 r. przez Witolda Bublewskiego – kajakarza, żeglarza i harcmistrza, twórcę wychowania morskiego w polskim harcerstwie. Podobny, osobisty charakter, mają pamiątki z Azji zbierane przez kapitana Antoniego Strzelbickiego podczas jego służby w polskiej flocie. Trzeba jednak wspomnieć, że wkład Towarzystwa w rozwój Muzeum polega także na dofinansowaniu wystaw i ich wernisaży, konserwacji muzealiów, publikacji czy konferencji.


„Przyjaciele dla Muzeum”
Spichlerze na Ołowiance 10.12.2013-16.03.2014