• Statek-muzeum „Dar Pomorza” będzie otwarty w dniu 29.06.2024. od godz. 10:00 do 14:30, następnie od godz. 16:00 do 18:00. Przerwa w sprzedaży biletów od godz. 13:30 do 16:00
• Sala "Arsenał" w Spichlerzach na Ołowiance wyłączona ze zwiedzania do 14 czerwca 2024 ze względu na przygotowania do nowej wystawy czasowej
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

WPR Kultura+ „Centralne Muzeum Morskie – Cyfrowe Muzeum Morskie (etap 2)”

Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku zostało sklasyfikowane na 12 miejscu wśród instytucji aplikujących do Wieloletniego Programu Rządowego „Kultura+” priorytet digitalizacja w pierwszym naborze w 2013 roku. Dofinansowanie ze środków programu otrzymały 42 instytucje, a wśród nich 11 muzeów, przy czym wniosek CMM otrzymał 84 punkty i wśród tych ostatnich znalazł się na drugim miejscu pod względem ilości przyznanych punktów.

Operatorem priorytetu digitalizacja jest Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA), a w zakresie muzeów funkcję centrum kompetencji pełni Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ).

Projekt „Centralne Muzeum Morskie – Cyfrowe Muzeum Morskie (etap 2)”, finansowany jest w 100% ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i stanowi kontynuację projektu „Centralne Muzeum Morskie – Cyfrowe Muzeum Morskie” realizowanego w latach 2011 i 2012. CMM uzyskało 68% środków o które aplikowało we wniosku i w związku z tym posiada budżet w wysokości 535 100 złotych (wartość brutto). Projekt jest realizowany w okresie wrzesień 2013 – sierpień 2014 roku. Etap 2 obejmuje następujące działania:

 1. Rozbudowa infrastruktury pracowni digitalizacji, zarówno 2D i 3D poprzez zakup: pełnoklatkowego cyfrowego aparatu fotograficznego, komputerowego stanowiska roboczego wraz z oprogramowaniem do obróbki grafiki, wyposażenia drobnego jak manekin fotograficzny oraz oprogramowania do obróbki i publikacji danych 3D oraz zestaw końcówek do ramienia skanującego 3D.
  Działanie stanowi kontynuację prac podjętych w pierwszym etapie projektu, gdy zaadaptowano nowe pomieszczenie na potrzeby pracowni fotograficznej 2D, między innymi poprzez zakup i instalację systemu oświetlenia studyjnego i szkolenia fotografów w zarządzaniu przestrzenią barwną.
 2. Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie nowej sieci informatycznej w siedzibie głównej CMM w Gdańsku, w tym udostępnienie zwiedzającym sieci wi-fi w części wystawienniczej (Spichlerze na Ołowiance).
  Działanie wynika z rosnących potrzeb informatycznych instytucji, w tym wdrażanej polityki bezpieczeństwa danych, archiwizacji oraz udostępnienia części sieci gościom Muzeum. CMM planuje w przyszłych latach udostępnić darmową aplikację mobilną, która uatrakcyjni zwiedzanie wystaw w Spichlerzach na Ołowiance.
 3. Opracowanie metodyki wykorzystania tachimetru na potrzeby dokumentowania zbiorów jak również stanowisk archeologicznych, realizowane we współpracy z Politechnika Gdańską.
  Działanie jest kontynuacją prac zapoczątkowanych w pierwszym etapie, gdy na potrzeby Muzeum Politechnika Gdańska opracowała metodykę wykorzystania ramienia pomiarowego 3D, w tym instrukcję stanowiskową, preferowane formaty zapisu i udostępniania. Podobne działania zostaną przeprowadzone w przypadku tachimetru cyfrowego. Główny obszar badania stanowić będą zbiory archeologiczne. Publikacja zostanie udostępniona online.
 4. Cyfrowa inwentaryzacja zespołu 14 łodzi ludowych eksponowanych w skansenie w Muzeum Rybołówstwa w Helu.
  CMM posiada w zbiorach kolekcję blisko 100 łodzi ludowych z Polski i ze świata, wykonanych z materiałów organicznych, takich jak drewno i trzcina. Część z nich udostępniona jest w skansenach, co naraża je na oddziaływanie środków atmosferycznych. W celu uzyskania możliwie dokładnej informacji na potrzeby dokumentacji zarówno ewidencyjnej jak i konserwatorskiej przeprowadzona zostanie inwentaryzacja cyfrowa uwzględniająca skanowanie i przygotowanie dokumentacji technicznej. W efekcie powstaną również pełno teksturowe modele 3D. Uzyskane dane stanowić będą referencje dla pomiarów realizowanych w przyszłych latach i pozwolą określić ewentualne zmiany zachodzące w strukturze drewna pod wpływem warunków atmosferycznych. Ponadto uzyskane doświadczenie zostanie wykorzystane przy skanowaniu kolekcji zabytkowych jachtów, a w przyszłości statków „Sołdek” i „Dar Pomorza”.
 5. Wytworzenie/systematyzacja metadanych dotyczących zbiorów oraz wprowadzenie danych z ponad 4000 kart konserwatorskich do systemów komputerowych.
  W 2012 roku Muzeum zakupiło ze środków WPR Kultura+ serwerową bazę danych do ewidencjonowania i zarządzania zbiorami Integra. W obecnym projekcie przygotowane zostaną brakujące dane o zbiorach do migracji do nowego systemu bazodanowego. Obejmuje to wprowadzenie do systemów informatycznych ponad 4000 kart konserwatorskich utworzonych w latach 1970-1990 dwudziestego wieku, a tym samym nadanie im po raz pierwszy cyfrowego formatu. Ponadto przeprowadzona zostanie systematyzacja języka w już istniejących metadanych, co zwiększy efektywność wyszukiwania informacji o zbiorach. Muzeum planuje zakończyć uzupełnianie brakujących wpisów z końcem realizacji etapu 2.

W związku z różnicą między środkami wnioskowanymi a środkami przyznanymi wynoszącą 251 500 złotych (brutto), CMM zrezygnowało między innymi z konserwacji, skanowania i opracowania zespołu dokumentów ze zbiorów żaglowca „Dar Pomorza” oraz przesunęło realizację cyfrowej inwentaryzacji zabytkowej kolekcji jachtów „Dal”, „Opty” i „Kumka IV” do wniosku „Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie – budowa infrastruktury kultury Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku” złożonego pod koniec września 2013 roku do programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Realizacja planowanego projektu przewidziana jest na okres kwiecień 2014 – kwiecień 2016.

[contact-form-7 id="22324" title="Formularz - Wyślij wiadomość do administratora"]