• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Nowy obraz Wygrzywalskiego w zbiorach CMM

Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup obrazu „Gdynia” Feliksa Michała Wygrzywalskiego.

Datowane na 1925 r. dzieło przedstawia plażę w Gdyni. Widoki polskiego wybrzeża to rzadki temat w twórczości tego artysty, który inspirację czerpał przede wszystkim z pejzaży śródziemnomorskich. Tym cenniejszym nabytkiem jest efektowne studium pejzażowe bałtyckiej plaży późnym, letnim popołudniem.

Obraz będzie docelowo prezentowany w Galerii Morskiej – jedynej w Polsce tak bogatej i różnorodnej ekspozycji malarstwa o tematyce morskiej. Eksponowane są tutaj najcenniejsze dzieła z kolekcji Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, reprezentujące przegląd dokonań w dziedzinie marynistyki malarzy polskich i obcych od XVII do połowy XX w. Wśród wielu znanych nazwisk na szczególną uwagę zasługują: Aleksander Gierymski, Ferdynand Ruszczyc, Jacek Malczewski, Wojciech Weiss i Władysław Wankie.<br.
Pośród malarzy szkół obcych wymienić wypada grono holenderskich marynistów XVII i XVIII w., wśród których prym wiedli Wilhelm van de Velde Mł., Ludolf Bakhuysen i Julius Porcellis. Z kolei wśród prezentowanych artystów XIX stulecia najsłynniejszym jest niewątpliwie Iwan K. Ajwazowski.</br.


Feliks Michał Wygrzywalski (1875-1944), „Gdynia”, 1925


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego