• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Digizaurus – słownik hierarchiczny pojęć opracowany na potrzeby Międzymuzealnej Grupy ds. Digitalizacji DigiMuz – kategoria: materiał

W 2009 roku w ramach prac Międzymuzealnej Grupy ds. Digitalizacji DIGIMUZ rozpoczęto projekt, w którym uczestniczyły: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku oraz Muzeum Zamkowe w Malborku. Celem projektu było utworzenie tezaurusa z dziedziny materiał na potrzeby współpracujących ze sobą instytucji. Nikt z uczestników podjętej wówczas inicjatywy nie przypuszczał, że realizacja tego zadania pochłonie blisko 4 lata.

Dziś, z nieskrywaną radością przedstawiamy Państwu owoc długich i pełnych wyzwań prac pn. „Digizaurus – słownik hierarchiczny pojęć opracowany na potrzeby Międzymuzealnej Grupy ds. Digitalizacji – kategoria: materiał”. Mamy nadzieję, że to pierwszy z serii tezaurusów opracowanych przez DIGIMUZ, które dla jednoznacznej identyfikacji autorstwa określamy mianem Digizaurusów (połączenie członów słów DIGIMUZ i tezaurus).

Przedstawione rozwiązanie przeznaczone jest do zastosowania w systemach bazodanowych w muzealnictwie, a ściślej w elemencie metadanych „materiał” bądź „tworzywo”. W słowniku występują również tworzywa przetworzone, dlatego należy je usunąć z tezaurusa przed użyciem na potrzeby elementu metadanych „surowiec”. Na chwilę obecną nie opracowano jeszcze wersji xml lub html.

Tezaurus ma strukturę otwartą i zgodnie z przyjętymi założeniami odpowiada zbiorom gromadzonym w trzech współtworzących słownik muzeach, co siłą rzeczy wpłynęło na bardzo konkretny dobór pojęć, które w przypadku innych instytucji mogą okazać się niewystarczające. Z tego względu dokument został udostępniony Państwu na zasadach licencji CC 3.0 – uznanie autorstwa i użycie niekomercyjne, co pozwoli dostosować zaproponowane rozwiązanie do własnych potrzeb.

Tezaurus posiada strukturę polihierarchiczną i został opracowany z uwzględnieniem polskiej normy dla tezaurusów monohierarchicznych (brak dotychczas w kraju normy dla struktury polihierarchicznej). Wypada zaznaczyć,  że jest to bodaj pierwszy w Polsce w pełni opracowany przez muzealników tezaurus, który został udostępniony w celu współtworzenia społeczeństwa informacyjnego zgodnie ze strategią Komisji Europejskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z tezaurusem oraz o wszelkie uwagi związane z zaproponowanymi rozwiązaniami, a w szczególności wszelkie wychwycone przez Państwa błędy. Mamy świadomość, iż nie zdołaliśmy uniknąć pomyłek na blisko 270 stronach materiału, dlatego będziemy wdzięczni za wszelki odzew z Państwa strony. Nagromadzona wiedza posłuży do przygotowania aktualizacji, uwzględniającej również nowe tworzywa, które pojawią się w zbiorach do tego czasu.

Załącznik do pobrania:
Digizaurus_material_1.0 w formacie docx
Digizaurus_material_1.0 w formacie pdf