- Obostrzenia i ograniczenia w oddziałach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku w związku z pandemią koronawirusa - przeczytaj
- Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi

Ośrodek Kultury Morskiej nominowany do Sybilli

Sybilla to najbardziej prestiżowa nagroda dla muzeów w Polsce. Konkurs o Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA jest organizowany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Inicjatorom Konkursu przyświeca idea uhonorowania i popularyzowania najciekawszych projektów z wszystkich dziedzin działalności muzealnej, pragnienie wyrażenia uznania dla pracy muzealników oraz chęć upowszechniania nowatorskich rozwiązań organizacyjnych.

Centralne Muzeum Morskie bierze udział w tegorocznym konkursie w kategorii “Zarządzanie i Organizacja”, zgłaszając projekt pod nazwą “Przebudowa i rozbudowa infrastruktury muzealnej na potrzeby Ośrodka Kultury Morskiej”.

Z wielką satysfakcją informujemy, że spośród 180. zgłoszonych wniosków w 10 kategoriach, Ośrodek Kultury Morskiej uzyskał nominację do nagrody.

Prezentacja laureatów odbędzie się podczas uroczystej gali, 17 maja br. w Muzeum Historii Żydów Polskich.