• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

CMM w CROSSROADS 2.0

Projekt oficjalnie rozpoczęty w listopadzie 2012 r., w ramach programu współpracy transgranicznej między Republiką Litwy, Rzeczpospolitą Polską i Federacją Rosyjską będzie trwał przez najbliższe 2 lata. Jego liderem został Uniwersytet Immanuela Kanta w Kaliningradzie, a partnerami są m.in. przedstawiciele administracji terytorialnej ze strony Litwy i Rosji. Środowisko naukowe reprezentuje Uniwersytet w Kłajpedzie. Ze strony polskiej oprócz CMM w projekcie bierze udział Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku a także organizacje pozarządowe, w tym towarzystwo naukowe „Pruthenia” i Stowarzyszenie „Elbląg Europa”. Wśród partnerów rosyjskich są: Muzeum Historii i Sztuki oraz Grupa „Speaking Water Club” z Kaliningradu.

Crossroads 2.0 Projekt jest kontynuacją realizowanego kilka lat temu (także przez CMM) projektu Crossroads i jego głównymi celami są, podobne jak w pierwszej edycji, działania infrastrukturalne i edukacyjne oraz badania naukowe. Do głównych zadań CMM należy m.in. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wybudowaniem replik łodzi z Zalewu Wiślanego i Kurońskiego, przygotowanie publikacji naukowych, stworzenie wystawy czasowej oraz udział w międzynarodowych warsztatach archeologicznych, na których będzie obecna grupa studentów z Polski. Zwieńczeniem projektu będzie uruchomienie skansenu „Kaup” koło Kaliningradu, propagującego transkulturowe dziedzictwo Półwyspu Sambijskiego oraz obu zalewów w historii Europy. CMM reprezentowane jest przez troje pracowników: Kamilę Jezierewską, Roberta Domżała i Waldemara Ossowskiego oraz asystenta projektu Andrzeja Gierszewskiego.

Dofinansowano z Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.