• Oddziały muzeum biorące udział w Nocy Muzeów 2024 będą zamknięte w godzinach dziennych w dniach 18 i 19 maja, z wyjątkiem Muzeum Rybołówstwa w Helu. Szczegółowe godziny otwarcia: oddziały gdańskie, oddziały spoza gdańska
• Sala "Arsenał" w Spichlerzach na Ołowiance wyłączona ze zwiedzania do 14 czerwca 2024 ze względu na przygotowania do nowej wystawy czasowej
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Grafiki jak nowe

Jedno z najistotniejszych zadań CMM – ochrona i zabezpieczanie zbiorów – stanowi szczególne wyzwanie w odniesieniu do dzieł sztuki. Dzięki staraniom Dyrekcji udało uzyskać dodatkowe środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przeprowadzić konserwację przeszło czterdziestu zabytków grafiki i malarstwa z bogatej kolekcji Działu Sztuki Marynistycznej.

Należy do nich zespół zabytkowych map i widoków miast, w którego skład wchodzą m.in. widoki Gdańska Mateusza Deischa, widoki i mapy miast portowych wykonane według rysunków Mateusza Meriana czy też mapy autorstwa wybitnych kartografów europejskich doby baroku, takich jak John Speed – autor wydanej w 1627 r. w Londynie mapy Polski oraz działający w Amsterdamie Willem Blaeu, przedstawiciel dynastii słynnych kartografów i wydawców atlasów morskich.

Wśród poddanych konserwacji zabytków znalazł się rzadki miedzioryt Justusa Danckertsa, powstały ok. 1688, przedstawiający główne twierdze Morei. Morea to używana w średniowieczu i czasach nowożytnych nazwa Peloponezu. Omawiana grafika powstała w czasie wojny, którą Wenecjanie toczyli z Imperium Otomańskim w latach 1684-1699 o panowanie nad tym regionem. Dzięki przeprowadzonej konserwacji rycina odzyskała dawną urodę, a także zabezpieczona została przed niszczycielskim działaniem czynników środowiskowych.


Niebezpieczeństwa związane z polowaniem na wieloryby, H. Hessen „Niebezpieczeństwa związane z polowaniem na wieloryby”, H. Hessen, Weimar, 1821, papier, miedzioryt kolorowany akwarelą, CMM/SM/2088.
Rycina, przedstawiająca dramatyczną scenę wywrócenia łodzi przez wieloryba, pochodzi z dziesiątego tomu ilustrowanego wydawnictwa edukacyjnego pt.: „Bilderbuch für Kinder enthaltend eine angenehme Sammlung von Thieren, Pflanzen, Blumen, Früchten, Mineralien, Trachten…”. Przeznaczone dla dzieci wydawnictwo pisane było w dwóch językach – po niemiecku i po francusku – stąd dwa podpisy nad prezentowaną ryciną.
Arsenał od strony zachodniej, Matthaeus Deisch (1724-1789) wg Friedricha Antona Augusta Lohrmanna „Arsenał od strony zachodniej”, Matthaeus Deisch (1724-1789) wg Friedricha Antona Augusta Lohrmanna (1735-1800), 1761-65, Gdańsk, papier, akwaforta wtórnie kolorowana, CMM/SM/261.
W latach 1761-65 Matthaeus Deisch wykonał serię pięćdziesięciu widoków Gdańska według rysunków Friedricha Antona Augusta Lohrmanna. Grafiki sprzedawane były subskrybentom na podstawie przedpłat wysokości 10 florenów. Dedykowane były Radzie miasta Gdańska, która odwzajemniła się Deischowi nagrodą w kwocie 300 florenów. Grafiki Deischa, choć rozmaicie oceniane pod względem artystycznym, stanowią niezwykle cenny dokument informujący o wyglądzie i realiach życia w Gdańsku ok. połowy XVIII w. Prezentowana grafika przedstawia Arsenał w Gdańsku widziany od strony zachodniej, tzn. od strony Targu Węglowego.
Nowa mapa Polski, John Speed (1635-1701), Dirck Grijp (1602-65) „Nowa mapa Polski”, John Speed (1635-1701), Dirck Grijp (1602-65), II poł. XVII w., Londyn, papier, miedzioryt wtórnie kolorowany, CMM/SM/176.
W 1627 roku kartograf i wydawca londyński John Speed wydał atlas zatytułowany: „A Prospect of the Most Famous Parts of the World”, w którym zamieścił m.in. mapę Polski, wzorowaną na mapie Gerharda Mercatora (1512-94). Mapa otrzymała dekoracyjną oprawę w formie otaczających ją widoków najważniejszych miast polskich i postaci polskich szlachcianek i szlachciców w tradycyjnych strojach. Prezentowana mapa pochodzi z reedycji opisanego atlasu wydanej w II poł. XVII w., sprzedawanej przez księgarzy londyńskich Thomasa Basseta i Richarda Chiswella.
Mapa przedstawiająca ujście rzeki Łaby, Willem Blaeu (1571-1638) Mapa przedstawiająca ujście rzeki Łaby, Willem Blaeu (1571-1638), 1628, Amsterdam, papier, miedzioryt kolorowany, CMM/SM/3371.
Autorem mapy jest założyciel jednej z najsłynniejszych dynastii kartografów i wydawców map w Amsterdamie, Willem Blaeu. Arkusz został podzielony poziomo w połowie wysokości i przedstawia w górnej części bieg rzeki Łaby w okolicach Hamburga, a w dolnej – ujście rzeki Łaby do Morza Północnego. Mapa pochodzi z atlasu: „Theatrum Orbis Terrarum, sive Atlas Novus in quo Tabulae et Descriptiones Omnium Regionum”, wydanego w Amsterdamie 1635 w oficynie Willema i Johanna Blaeu (1596-1673).
Główne twierdze Morei, Justus Danckerts (1635-1701) „Główne twierdze Morei”, Justus Danckerts (1635-1701), Amsterdam, papier, miedzioryt kolorowany, CMM/SM/127.
Rzadki miedzioryt Justusa Danckertsa powstały ok. 1688, przedstawiający główne twierdze Morei. Morea to używana w średniowieczu i czasach nowożytnych nazwa Peloponezu. Omawiana grafika powstała w czasie wojny, którą Wenecjanie toczyli z Imperium Otomańskim w latach 1684-1699 o panowanie nad tym regionem.
Mapa wysp Moluków, Joannes Janssonius (1588-1664) Mapa wysp Moluków, Joannes Janssonius (1588-1664), 1636, Amsterdam, papier, miedzioryt kolorowany, CMM/SM/3341.
Wydana w Amsterdamie mapa opracowana została według mapy Gerharda Mercatora (1512-94). Przedstawia archipelag wysp Moluków, grupę wysp we wschodniej Indonezji. Moluki zostały odkryte w XVI w. i początkowo zasiedlone przez Portugalczyków. W XVII w. przejęli je Holendrzy i uczynili z nich bazę dla swego monopolu w handlu przyprawami korzennymi – z tego powodu Moluki zwano Wyspami Korzennymi.