• Statki-muzea "Sołdek" i "Dar Pomorza" są nieczynne w związku z sezonem zimowym
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Metodyka Pracy Ramieniem 3D

Jednym z celów projektu „Centralne Muzeum Morskie – Cyfrowe Muzeum Morskie” finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+, priorytet Digitalizacja, było opracowanie metodyki dokumentacji zbiorów archeologicznych przy pomocy ramienia skanującego 3D. W załączniku znajduje się raport z opracowaną metodyką, który, mamy nadzieję, posłuży państwu w ocenie przydatności skanowania 3D do specyfiki państwa zbiorów oraz umożliwi rozpoczęcie pracy bez konieczności wyłamywania „otwartych drzwi”.

Twórcy raportu mają świadomość, że raport nie obejmuje wszystkich aspektów pracy ramieniem (o czym zresztą jest mowa w dokumencie) i wraz ze zdobywaniem doświadczenia, operatorom ramienia będą nasuwały się kolejne wnioski i spostrzeżenia. Jeśli będą one na tyle istotne, by je uwzględnić w dokumencie, zostanie przygotowana i udostępniona kolejna wersja raportu.

Metodyka została opracowana we współpracy z Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, przy czynnym udziale studentów z koła naukowego „Piksel”, przy wyżej wymienionym wydziale. Raport opracowywano w okresie październik 2011 roku – sierpień 2012 roku. Na końcowy efekt wpłynęła również życzliwa pomoc: Laboratorium Mikrofotografii Zakładu Komputerowych Systemów Biomedycznych Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, firmy Bibus Menos z Gdańska oraz Norweskiego Muzeum Morskiego w Oslo.

Raport udostępniony jest na zasadach Creative Commons 3.0 Polska w wersji CC-BY-NC-ND 3.0.

Raport jest również dostępny w zasobach Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej

Załącznik: Cezary Żrodowski, Marcin Kłos – Metodyka pracy ramieniem 3D.