• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Towarzystwo Przyjaciół statku – muzeum “Sołdek”

Towarzystwo Przyjaciół statku – muzeum “Sołdek”, zostało zawiązane w 1984 roku w celu wspomagania działań Muzeum w zabezpieczeniu “Sołdka” – pierwszego statku pełnomorskiego zbudowanego po wojnie w polskiej stoczni. Po przekształceniu go w statek – muzeum i zorganizowaniu w jego ładowniach wystaw Towarzystwo zawiesiło swoją działalność.
Remont statku w 2003 roku w Gdańskiej Stoczni Remontowej im. J. Piłsudskiego i objęcie “Sołdka” przez tę stocznię patronatem spowodował odrodzenie idei funkcjonowania Towarzystwa.
W dniu 22 marca 2005 roku odbyło się spotkanie, na którym reaktywowano Towarzystwo Przyjaciół “SOŁDKA”. W spotkaniu uczestniczyło 37 członków, spośród których wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną. Honorowym przewodniczącym został prof. Jerzy Doerffer.

Od 2017 roku funkcję prezesa pełni kontradm. Piotr Stocki.