• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Towarzystwo Przyjaciół statku – muzeum „Sołdek”

Towarzystwo Przyjaciół statku – muzeum „Sołdek”, zostało zawiązane w 1984 roku w celu wspomagania działań Muzeum w zabezpieczeniu „Sołdka” – pierwszego statku pełnomorskiego zbudowanego po wojnie w polskiej stoczni. Po przekształceniu go w statek – muzeum i zorganizowaniu w jego ładowniach wystaw Towarzystwo zawiesiło swoją działalność.
Remont statku w 2003 roku w Gdańskiej Stoczni Remontowej im. J. Piłsudskiego i objęcie „Sołdka” przez tę stocznię patronatem spowodował odrodzenie idei funkcjonowania Towarzystwa.
W dniu 22 marca 2005 roku odbyło się spotkanie, na którym reaktywowano Towarzystwo Przyjaciół „SOŁDKA”. W spotkaniu uczestniczyło 37 członków, spośród których wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną. Honorowym przewodniczącym został prof. Jerzy Doerffer.

Od 2017 roku funkcję prezesa pełni kontradm. rez. Piotr Stocki.