• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego

Jest najstarszym z Towarzystw skupionych wokół Muzeum. Zawiązało się w 1958 r. z inicjatywy grupy miłośników spraw morskich i było faktycznym sprawcą powstania Muzeum Morskiego jako samodzielnej placówki w 1962 roku. Odtąd wspiera je w różnorodnych przedsięwzięciach: zakupie eksponatów, organizacji wystaw, wydawaniu publikacji i przygotowywaniu imprez. Statutowym celem organizacji jest popieranie rozwoju Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz propagowanie jego idei. Towarzystwo zorganizowało także wystawy w latarniach morskich: w 1963 r. w Rozewiu, później także w innych latarniach zarządzanych przez Urząd Morski w Gdyni – aktualnie są to latarnie w Stilo, Helu i Krynicy Morskiej. Prezesem Towarzystwa jest dr Fryderyk Tomala.
Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego jest stowarzyszeniem otwartym i zaprasza w swoje szeregi wszystkich, którym bliskie są sprawy morza i muzealnictwa morskiego.