• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

OKM: Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Pomorskiego

W prowadzonym przez Polską Organizację Turystyczną konkursie na najlepszy produkt turystyczny zakończony został etap wojewódzki. Komisja, w skład której weszli przedstawiciele pomorskiego środowiska turystycznego i regionalnych mediów, wyłoniła tegorocznych zwycięzców. Znalazł się wśród nich nasz najnowszy oddział – Ośrodek Kultury Morskiej, który zajął drugie miejsce, ex aequo z Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Zwyciężył Międzynarodowy Park Kulturowy Faktoria – zrekonstruowana osada handlowa z okresu wpływów rzymskich. Wszystkie trzy nowe atrakcje województwa pomorskiego przeszły do etapu ogólnopolskiego, w którym będą walczyć o certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej oraz uczestnictwo w krajowych i zagranicznych kampaniach promocyjnych.