• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Pracownicy CMM nagrodzeni

4 czerwca 2012 roku na pokładzie ORP „Błyskawica” odbyła się uroczystość z okazji Dnia Muzealnika, na której przyznano Nagrody Prezydenta Gdyni dla pracowników działających na terenie Gdyni.

Wśród nagrodzonych muzealników znalazło się dwóch pracowników Statku-Muzeum „Dar Pomorza”, gdyńskiego oddziału Centralnego Muzeum Morskiego:

Tadeusz Popiel – za wieloletnią pełną zaangażowania pracę i fachową opiekę nad Statkiem – Muzeum „Dar Pomorza”. Zatrudniony na „Darze Pomorza” od 2000 roku, wykonuje prace bosmana i żaglomistrza. Dba o dobry stan i wygląd całego żaglowca, w tym takielunku. W swojej pracy wykorzystuje ogromną wiedzę i doświadczenie dobyte podczas wieloletniej pracy na statkach PMH. Przez 26 lat pracował na „Darze Pomorza” podczas jego czynnej służby, a potem przez prawie dwadzieścia lat na „Darze Młodzieży”, by już jako emeryt powrócić na „Dar Pomorza”.

Bolesław Kopystyński – za solidność i profesjonalizm w realizacji prac konserwatorskich na pokładzie „Daru Pomorza”. Zatrudniony na „Darze Pomorza” od 1999 roku. Wykonuje prace cieśli okrętowego, dba głównie o drewniane elementy wyposażenia Statku-Muzeum, zajmuje się m.in. konserwacją zabytkowych mebli znajdujących się na żaglowcu. Jest też utalentowanym modelarzem z powodzeniem wystawiającym swoje prace na corocznych wystawach modelarskich organizowanych na statku.

Pozostali nagrodzeni to:
Piotr Waciak – Gdyńskie Muzeum Motoryzacji – za znakomitą realizację obowiązków zawodowych;
Piotr Karolak – Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni – za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz za inicjatywę i kreatywność w pracy;
Izabela Gronalewska-Kużdżał – Muzeum Miasta Gdyni – za sumienność i zaangażowanie w realizacji obowiązków zawodowych;
Ewa Szymańska – Muzeum Miasta Gdyni – za pełną zaangażowania pracę, pasję i kreatywność;
Ewa Skelnik – Muzeum Miasta Gdyni – za profesjonalizm i doskonałą organizację pracy;
Dariusz Chełmowski – Mł. chor. mar., Okręt Muzeum ORP „Błyskawica” – za wzorową i zaangażowaną pracę na rzecz propagowania historii Marynarki Wojennej oraz upowszechniania kultury morskiej.