• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Spotkanie Grupy Monitorującej

13 i 14 marca 2012 r. CMM będzie gościł specjalistów z większości krajów naszego regionu. Podczas dwudniowej narady będą oni dyskutować o ochronie dziedzictwa kulturowego, kondycji instytucji kultury w dobie kryzysu, sposobach współpracy w najbliższych latach i efektywnym wykorzystaniu funduszy przeznaczonych na wspieranie projektów kulturalnych.

Grupa Monitorująca ds. Dziedzictwa Kulturowego Krajów Nadbałtyckich (GM) została powołana w 1997 r. przez Ministrów Kultury państw nadbałtyckich i należą do niej przedstawiciele Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Szwecji, Danii, Niemiec, Rosji, a także Norwegii i Islandii. Polscy przedstawiciele GM to dyrektor CMM dr inż. Jerzy Litwin oraz dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa Pani Paulina Florianowicz. Grupa Monitorująca przedstawia ministrom kultury krajów bałtyckich obecną sytuację w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego, inicjuje i przygotowuje projekty międzynarodowe, a co 3 lata organizuje Bałtyckie Forum Dziedzictwa Kulturowego (pierwsze zostało zorganizowane przez CMM w Gdańsku w roku 2003, natomiast najbliższe, już piąte forum, odbędzie się w przyszłym roku w Tallinie).

CMM od samego początku istnienia Grupy Monitorującej ds. Dziedzictwa Kulturowego Krajów Nadbałtyckich jest jej aktywnym członkiem. Szczególnie prężnie działa w pracach grupy ds. Nadmorskiego Dziedzictwa Kulturowego, zajmującej się m.in. przygotowywaniem wystaw promujących problematykę morską. Obecnie pracujemy nad stworzeniem wystawy posterowej dotyczącej historii rybołówstwa na Morzu Bałtyckim i Północnym – głównym bohaterem tej wystawy będzie śledź, jedna z najpopularniejszych ryb w Europie północnej – mówi dr Robert Domżał z CMM, kierujący pracami grupy. Uzupełnieniem wystawy będzie także publikacja książki kucharskiej zawierającej przepisy typowych dla każdego z krajów bałtyckich dań ze śledzi.

Centralne Muzeum Morskie aktywnie działa również w grupie zajmującej się podwodnym dziedzictwem kulturowym, która opracowała porozumienie w sprawie ochrony archeologicznych stanowisk podwodnych basenu Morza Bałtyckiego (COPUCH). Celem tej grupy jest stworzenie międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony, monitoringu i promocji podwodnego dziedzictwa kulturowego obszaru Bałtyku, wymiana doświadczeń pomiędzy ośrodkami badawczymi oraz wypracowanie wspólnych podstaw zarządzania dziedzictwem.