• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Malowniczy Kanał Ostródzko-Elbląski

Fotograf Wojtek Kokos Kozicz jest z pewnością zafascynowany tematem swojej ostatniej wystawy, prezentowanej w Muzeum Wisły w Tczewie. Została ona zrealizowana na zamówienie Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, który pragnie zachęcić turystów do wybrania się w rejs lub pieszą wycieczkę wzdłuż tego cudu techniki, tak zgrabnie wtopionego w krajobraz. W związku z tym autor starał się ukazać urodę Kanału w odmienny od dotychczasowego sposób. Koncentrował się nie tylko na inżynieryjnej unikatowości i statkach na pochylniach. Od wiosny 2009 do maja 2011 roku odbył wiele rejsów i wypadów krajoznawczych, za każdym razem szukając nowego spojrzenia na tematy i obiekty znane z prac innych fotografów. Starał się także pokazać rzeczy przez innych pomijane. Za każdym razem jednak celem było wykonanie dobrej fotografii.

Notka biograficzna
Wojtek Kokos Kozicz
Urodzony w 1970 roku w Ostródzie, Mazury Zachodnie. Pracuje w miejscu gdzie aktualnie przebywa. Studiował fotografię na PWSFTviT w Łodzi oraz filozofię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Ostatnie lata spędził w Londynie i Barcelonie, pracując w tym czasie nad takimi cyklami artystycznymi dokumentalnymi jak The Flag, Manekiny, Las Lamparas, czy swoistymi portretami Londynu (The Missing Syndrome) i Barcelony (Barcelona. Fotografia Urbana). Ostatnim z projektów, jest zrealizowana na zamówienie wystawa pt. Barwy Kanału. Impresje z Kanału Ostródzko-Elbląskiego. Swoje fotografie publikował w wydawnictwach promocyjnych miasta i regionu, pismach artystycznych i dzienniku Rzeczpospolita.
W 2009 roku otworzył Koykos Studio, w ramach którego zajmuje się fotografią architektury, pejzażową, fotoreportażem oraz edukacją fotograficzną. Realizuje zarówno projekty autorskie, jak i tematy zlecone.

Wybrane wystawy
09.2011 „The Missing Syndrome” w ramach 7 Biennale Fotografii „Marginesy”, Galeria Miejska ARSENAŁ w Poznaniu
06.2011 „Barwy Kanału. Impresje z Kanału Ostródzko-Elbląskiego”, Muzeum w Ostródzie
02.2010 „Art Maraton 2010”, prezentacja autorska na wystawie zbiorowej, Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID w Elblągu
06.2009 „Fotomotif Festival” w Olsztynie
05.2009 „Street Art Festiwal”, Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID w Elblągu
02.2009 „Barcelona – Fotografia urbana”, Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID w Elblągu
06.2008 „Barcelona – Fotografia urbana”, Galeria Naujacka w Olsztynie 02.2008 „Barcelona – Fotografia urbana”, Muzeum w Ostródzie
11.2007 „Barcelona – Fotografia urbana”, Associacio Cultural Catalano – Polonesa w Barcelonie, Hiszpania
07.2004 „Obrazy Duszy (The Dreamgate)”, Squot Gallery w Londynie, Wielka Brytania
08.2003 „Secreto”, Orange Music Café w Ostródzie
07.2003 fotoinstalacja „Clubbing Compositions”, Zamek w Ostródzie
05.2003 „Fotografia Ponowoczesna”, klub Boomtown w Olsztynie
12.2002 Kompozycja wielkoformatowa „Kwaśne Parki” w ramach wystawy „Ferment”, Zamek w Ostródzie
11.2002 „Tematy żydowskie” w ramach wystawy zbiorowej „Epitaph”, Galeria Przeciąg w Ostródzie
07.1999 „Obrazy Duszy (The Dreamgate)”, Galeria „Vrach” w Roznovie, Czechy
04.1999 „Obrazy Duszy (The Dreamgate)”, Galeria Zamkowa w Ostródzie


Wystawa fotografii „Barwy Kanału. Impresje z Kanału Ostródzko-Elbląskiego”, autor Wojtek Kokos Kozicz
Muzeum Wisły 19.01.2012 – 26.02.2012