• Statki-muzea "Sołdek" i "Dar Pomorza" są nieczynne w związku z sezonem zimowym
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Badania w Zatoce Wraków rozpoczęte

W 2010 roku służby hydrograficzne Urzędu Morskiego i Marynarki Wojennej RP podczas badania dna morskiego w okolicach Westerplatte zlokalizowały aż 10 nowych wraków dawnych statków żaglowych. Jesienią ubiegłego roku Dział Badań Podwodnych CMM wykonał wstępne oględziny, pozwalające na stwierdzenie, że mamy do czynienia w wrakami z XIV-XVIII wieku. Liczba odkrytych tutaj obiektów jest na tyle duża, że rejon historycznego wejścia do portu gdańskiego, naprzeciw dawnego ujścia Wisły, rozciągający się pomiędzy aktualnym wejściem do portu a Portem Północnym, został nazwany „Zatoką Wraków”.

W maju tego roku zespół badawczy CMM przystąpił do wykonania prac dokumentacyjnych pięciu wybranych wraków. Umożliwiły to środki finansowe przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania „Inwentaryzacja wraków w rejonie wejścia do portu gdańskiego”, program Dziedzictwo Kulturowe, priorytet Ochrona Zabytków Archeologicznych.

Jednym z pierwszych wytypowanych do inwentaryzacji jest wrak średniowiecznego statku określany jako „Falburt”. Dotychczasowe prace wskazują, że mamy do czynienia z wyjątkowo dobrze zachowanym kadłubem holka z przełomu XIV i XV wieku. W pierwszym tygodniu prac udało się zinwentaryzować 14-metrowy odcinek górnej części burty z belkami odbojowymi i relingami oraz elementami konstrukcyjnymi kasztelu rufowego. Odsłonięte pozostałości są niezwykle cenne, gdyż udokumentowano partie kadłuba, które zazwyczaj nie zachowują się do naszych czasów. Z punktu widzenia badań nad statkami z okresu późnego średniowiecza stawia to ten obiekt w rzędzie najwartościowszych odkryć w skali europejskiej. Trudno w tej chwili wskazać analogiczne znaleziska z innych regionów Morza Bałtyckiego.

Dotychczas w polskich obszarach morskich odkryto dwa inne wraki statków średniowiecznych: kogę z XIII wieku w Rowach oraz holk zalegający w Zatoce Gdańskiej, nazwany od przewożonego ładunku Miedziowcem. Pozostałości kadłubów tych jednostek zachowały się w niewielkim stopniu. Badany wrak w swoich detalach wykazuje duże podobieństwo do Miedziowca i stanowić będzie źródło do rekonstrukcji wyglądu statków typu holk z 1. połowy XV wieku.

W następnych tygodniach prowadzone będą prace na kolejnych czterech wrakach.

Więcej informacji na stronie internetowej poświęconej realizacji zadania.