• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Czy morskie szlaki łączą kultury?

Nikt chyba nie wątpi, że morskie szlaki handlowe przez wieki łączyły nie tylko kraje Bałtyku, ale były swoistym pomostem odległych od siebie kultur. Projekt edukacyjny w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius: „Morskie szlaki handlowe w XVI wieku łącznikiem między kulturami” kładąc nacisk na pobudzanie u młodych ludzi chęci poznawania historii i kultury Polski oraz innych krajów wskazuje uczniom elementy łączące, ale także różnice między poszczególnymi państwami i regionami przez co uczy tolerancji i poszanowania dla odmiennych tradycji.

W projekcie udział biorą szkoły z Turcji (Trabzon), Portugalii (Constância) i Polski (Gdańsk). W ramach projektu realizowanego przez młodzież odbywały się cykliczne spotkania zarówno w gdańskim gimnazjum nr 20 im. Hanzy, jak również u naszych partnerów. Młodzież zajmowała się konstruowaniem modeli jednostek typowych dla swoich krajów oraz podejmowała próby rekonstrukcji instrumentów nawigacyjnych. Nad gimnazjalistami z Gdańska opiekę merytoryczną sprawowali pracownicy Centralnego Muzeum Morskiego. Uczniowie podjęli trud budowy modeli statków typu koga. Wykonali też własnoręcznie kilka przyrządów nawigacyjnych, między innymi: kwadrant, astrolabium oraz laska Jakuba. Równocześnie prowadzone były zajęcia z zakresu historii budownictwa okrętowego, handlu morskiego i nawigacji. Uczniowie, podczas spotkań w siedzibie Muzeum, zwiedzali ekspozycje oraz uczestniczyli w zajęciach, których celem było przybliżenie pracy Pracowni Konserwacji Modeli CMM.

Już wkrótce, 24 maja 2011 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Centralnego Muzeum Morskiego w Spichlerzach na Ołowiance odbędzie się uroczyste zakończenie projektu. W programie między innymi przedstawienie pt. „Historia kupca gdańskiego”, poetyckie spotkanie pt. „Gdyby Kochanowski żył w szesnastowiecznym Gdańsku”, prezentacja modeli statków oraz zwiedzanie Muzeum.


 

    Gimnazjum nr 20 im. Hanzy  


 

  Grawerton