• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Warsztaty dla partnerów Seaside

CMM jako jeden z partnerów projektu EU Seaside zorganizowało dwudniowe warsztaty dla uczestników z Litwy, Niemiec i Szwecji. Miały one pokazać zagranicznym gościom polskie nowatorskie projekty wystawiennicze i nowoczesne formy komunikowania z publicznością. Pierwszego dnia Natalia Grzywacz-Leszkowska oraz Tomasz Wasiewicz z Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni zaprezentowali nowe podejście do przyswajania nauk ścisłych w pełnym doświadczeń z fizyki i chemii przedstawieniu pt „Tutaj nauka oznacza zabawę”. Ten pomysł na edukację w materii, która stwarza problemy ze zrozumieniem i dzieciom i dorosłym, okazał się ogromnym sukcesem i przyciągnął do Eksperymentu nie tylko wycieczki szkolne, ale i całe rodziny.

Drugim prelegentem był wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Paweł Ukielski, który barwnie opisał proces powstawania ekspozycji i tworzenia narracji przekazywanej poprzez różne formy przestrzenne, graficzne i audiowizualne. Przedstawił także wypracowane w MPW zasady redagowania tekstów pod eksponatami, które narzucają prostotę języka i zwięzłość merytoryczną.

Polscy i zagraniczni uczestnicy mogli już następnego dnia porównać ten niewątpliwie duży muzealny sukces ostatnich lat z największą pod względem frekwencji atrakcją muzealną regionu pomorskiego jaką jest Muzeum Zamkowe w Malborku. Marek Stokowski, kustosz tego muzeum zaprezentował ofertę komercyjna i edukacyjną, która od lat przyciąga odbiorców, chętnych połączyć lekcję historii z zabawą w zamkowych komnatach, na dziedzińcach i wałach obronnych. Po wykładzie goście Seaside udali się wraz z prelegentem w ponad dwugodzinną podróż w przeszłość, zwiedzając Zamek.

Ważnym punktem tego seminarium było wystąpienie Agnieszki Piórkowskiej z Działu Edukacji CMM, która odkryła przed słuchaczami główne założenia programowe, budowanego aktualnie przez CMM, Ośrodka Kultury Morskiej, którego otwarcie przewidziano na II połowę 2011 roku.

30 uczestników warsztatów, naszych sąsiadów zza wody i zza miedzy, nie kryło podziwu dla wszystkich prezentacji, konkludując to w bardzo lapidarny sposób „Nie wiedzieliśmy, że takie wspaniałości są tuż za rogiem”.