• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Cztery opowieści znad jednego morza

Objazdowa międzynarodowa wystawa marynistyczna „1 morze – 4 opowieści”, którą Centralne Muzeum Morskie gości w swojej głównej siedzibie w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia Muzeum, przyjechała do Gdańska prosto z położonego nad rzeką Warnow Rostoku. Tam, w lipcu, w trzecim co do wielkości niemieckim porcie morskim nad Bałtykiem, zainaugurowano podróż ekspozycji przez 4 kraje regionu Południowego Bałtyku: Niemcy, Polskę, Szwecję i Litwę, wieńcząc zarazem wspólne przedsięwzięcie 4 morskich muzeów w ramach unijnego projektu SeaSide.

Morskie szlaki handlowe przez wieki łączyły kraje leżące nad Morzem Bałtyckim, lecz powojenna historia podzieliła region na Wschód i Zachód. Muzea morskie, zlokalizowane w czterech nadbałtyckich krajach dają świadectwo zarówno wspólnej, jak i odmiennej przeszłości krajów regionu Południowego Bałtyku, prezentując na wystawie bogactwo różnorodnych tematów skoncentrowanych wokół morskiego dziedzictwa kulturowego. Wystawa powstała w oparciu o cztery dominujące tematy wkomponowane w jedną opowieść ramową – mówi Jadwiga Klim z CMM, komisarz i koordynator wystawy ze strony polskiej. Wystawa przestrzenna, bogata merytorycznie, ukazuje dziedzictwo morskie z różnych punktów widzenia, akcentując motywy szczególnie istotne dla poszczególnych narodów i muzeów. Chcieliśmy w ten sposób przyczynić się do wzmocnienia wspólnej bałtyckiej tożsamości oraz wyeksponować olbrzymi potencjał, jaki tkwi w miastach i regionach Południowego Bałtyku – dodaje drugi komisarz wystawy – Tomasz Bednarz.

Rozwój żaglowców na Bałtyku
Muzeum Morskie w Rostoku przedstawia dzieje żaglowców na Bałtyku od X do XX wieku, prezentując sześć modeli różnego typu żaglowców jak: wczesnośredniowieczny statek handlowy, średniowieczny statek handlowy – koga, galeon – okręt wojenny należący do Ligi Hanzeatyckiej Adler von Lübeck (Orzeł Lubeki), szwedzki galeon Vasa z 1628 r., szwedzki statek pocztowy Hiorten, niemiecki XIX-wieczny bryg J. H. Epping. Wiedzę na temat poszczególnych jednostek prezentują dodatkowo teksty, ryciny, fotografie.

Pod żaglami kłajpedzkiej floty
Przygotowana przez Litewskie Muzeum Morskie część wystawy przedstawia mało znane fakty z epoki żaglowców na Litwie, których złoty okres w Kłajpedzie przypadł na wiek XVIII i XIX, zmierzch natomiast nastąpił wraz z rozwojem parowców pod koniec stulecia.

Bałtyk: poza horyzonty – opowieści z czasów zimnej wojny
Okres zimnej wojny i jego wpływ na powojenne relacje pomiędzy państwami bałtyckimi to temat, który podjęło Muzeum Marynarki Wojennej w Karlskronie. Szwecja, która posiadała szczególny status w okresie zimnej wojny, będąc krajem niezwiązanym ani z blokiem wschodnim, ani zachodnim, odczuła ten czas, gdyż konflikt dotykał ludzi. Szwecja zbliżyła się do centrum wydarzeń, gdy w 1981 roku sowiecki okręt podwodny U137 osiadł na mieliźnie w obrębie wojskowego terenu ochronnego w pobliżu ważnej bazy Marynarki Wojennej znajdującej się w Karlskronie. Niniejsza część wystawa skupia się na osobistych opowieściach Szwedów z lat 80. ubiegłego stulecia.

Nurkowanie w podwodny świat
Centralne Muzeum Morskie z kolei swoją część poświęciło osiągnięciom w dziedzinie archeologii morskiej, w której było w Polsce pionierem i pozostaje liderem. Tematykę przedstawiono poprzez historię badań podwodnych prowadzonych przez CMM oraz prezentację najciekawszych stanowisk i wraków eksplorowanych przez muzealnych archeologów. Są to: średniowieczny port w Pucku, Miedziowiec (XIV w.), Solen (XVII w.), General Carleton of Whitby (XVIII w.), W-27 (XVIII w.), Loreley (XIX w.), Arngast (XX w.). Ekspozycję tworzą informacje o historii tych jednostek i stanowisk, archiwalne zdjęcia ukazujące badania podwodne, w tym historyczne kombinezony nurkowe, w których archeologowie morscy rozpoczynali prace na wrakach w latach 60. i 70. , a także wydobyte z wraków oryginalne zabytki. Wystawie towarzyszy film przedstawiający badania podwodne wraka W-28 Arngast z początku lat 90.

Wystawa, która dając szerokie spojrzenie na Bałtyk, dotyka jednocześnie tematów wąskich, jest adresowana zarówno do osób dorosłych, jak i dzieci. Zapraszamy zarówno znawców materii, jak również pasjonatów morza. Na miłośników modeli czeka wartościowa kolekcja statków i okrętów bałtyckich, dla zainteresowanych tajemnicami morskich głębin atrakcją będą eksponaty wydobyte z wraków: dzwon ze statku Lorelay, działko relingowe ze statku de Jonge Serp, kolekcja klamer z wraka statku General Carleton czy plastry miedzi z Miedziowca.

Ekspozycję „1 morze – 4 opowieści” będzie można zwiedzać w Spichlerzach na Ołowiance – głównej siedzibie CMM. Następna odsłona wystawy przewidziana jest w Karlskronie, po czym wiosną 2011 roku ekspozycja trafi do Kłajpedy, by tak zakończyć swoją drogę wzdłuż morskiego wybrzeża Bałtyku.


1 morze – 4 opowieści
1.10.2010 – 28.11.2010
Spichlerze na Ołowiance

Patroni medialni:
 

TVP Gdańsk   Trójmiasto.pl
 
Radio Gdańsk   Dziennik Bałtycki   Trójmiejski Informator Kulturalny

1 morze – 4 opowieści - plakat