• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Solidarność narodów

Taki tytuł nosi miniwystawa ekslibrisów i małych form graficznych, którą można oglądać w Centralnym Muzeum Morskim na Ołowiance. Trafiły na nią prace nagrodzone w 4. Międzynarodowym Konkursie na Ekslibris i Małą Formę Graficzną zorganizowanym przez Fundację Wspólnota Gdańska i Wyspę Skarbów GAK. W konkursie wzięło udział 122 autorów z całego świata, m.in. z Japonii, Chin, Brazylii, i Argentyny. Nadesłano 318 prac. Na wystawie prezentowanych jest 78 ekslibrisów i małych form graficznych wykonanych technikami tradycyjnymi i komputerowymi.

Projektowanie ekslibrisów jest jedną z dziedzin grafiki artystycznej, natomiast zbieranie ekslibrisów stanowi dziedzinę kolekcjonerstwa. Słowo „ekslibris” pochodzi z łacińskiego ex libris, czyli „z książek”. To znak własnościowy danego egzemplarza, najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej (drzeworyt, miedzioryt, akwaforta, akwatinta, litografia) z imieniem i nazwiskiem lub godłem właściciela księgozbioru lub z nazwą instytucji. Typowy ekslibris jest małą zadrukowaną karteczką naklejaną do wewnętrznej strony okładki. Posługiwanie się ekslibrisem podnosi walory artystyczne książki i świadczy o bibliofilskim stosunku właściciela. Zadaniem ekslibrisów jest również zabezpieczanie książki przed utratą, zagubieniem lub przywłaszczeniem.


Solidarność narodów
27.07.2010 – 22.08.2010
Spichlerze na Ołowiance