• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Fantazje z morza w helskim oddziale CMM

Ciekawą kolekcję grafik inspirowanych tematyką morską można oglądać w Muzeum Rybołówstwa w Helu. Wystawa prezentuje prace autorstwa grona twórców związanych z gdańską PWSSP, którzy rozpoczęli działalność artystyczną w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych: Wiesława Dembskiego, a także Danuty Hankus-Rogińskiej, Ryszarda Stryjca i Piotra Zajęckiego. Ich twórczość cechuje zwiększona – w porównaniu z grafiką lat pięćdziesiątych – swoboda twórcza, wprowadzenie wątków fantastycznych i przesunięcie akcentów na zagadnienia formalne. Prezentowane prace nie dają realistycznego obrazu rzeczywistości, ale wizję stworzoną w wyobraźni artysty z elementów tejże rzeczywistości zestawionych jednak w sposób właściwy raczej marzeniom sennym niż reporterskim relacjom. Ekspozycję dopełniają rzeźby Bronisława Chromego – twórcy posągu smoka na wzgórzu wawelskim – i Grzegorza Szkopowicza. Wystawa obejmuje 20 prac graficznych wymienionych artystów powstałych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, wykonanych w technice akwaforty, linorytu, gipsorytu.

Notki biograficzne artystów
Plakat reklamujący wystawę


„Fantazje z morza”
Muzeum Rybołówstwa 1.04.2010 – 6.06.2010