• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Pejzaż gdański i morski

Przed nami kolejny Przegląd Malarstwa Twórców Nieprofesjonalnych – członków Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków. A w nim: urocze widoki Gdańska oraz morskie krajobrazy. Tegoroczna edycja, do której zakwalifikowano 52 prace, nosi tytuł: Pejzaż gdański i morski i jest kontynuacją wieloletniej działalności Stowarzyszenia w zakresie animacji kulturalnej. Jednym z naczelnych zadań – obok integracji i wymiany doświadczeń – jest promocja uczestników Przeglądu i ich kulturotwórczej roli w środowisku lokalnym. Przegląd ma rozbudzać w naszej społeczności zainteresowanie aktywnością twórczą i związanym z nią kreatywnym stylem życia. Wszystkie te działania wpisują się w społeczne dążenia do uzyskania przez Metropolię Gdańską tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Przedsięwzięcie wspierane jest dotacją Miasta Gdańska, a realizowane we współpracy z Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku.


„Pejzaż gdański i morski”
Sołdek 9.10.2009 – 31.10.2009