• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Ochrona i zachowanie zbioru starodruków

Program operacyjny „Dziedzictwo Kulturowe”
Priorytet 2 – Ochrona i zachowanie zbioru starodruków Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku

W ramach zrealizowanego ze środków MKiDN zadania przeprowadzono badania biologiczne. Konserwacji poddano dwie najcenniejsze księgi uznane za zabytki.

Pierwsza, którą poddano konserwacji pełnej, to Theodorusa de Bry, Historiae Americae sive Novi Orbis, pars 2-6, Francofurti 1591-1596. Księga zawiera pierwsze w historii tak bogate w szczegóły miedzioryty z podróży po Ameryce. Ilustracje przedstawiają sceny z życia Indian amerykańskich nieznane dotąd Europejczykom. W późniejszych publikacjach o Ameryce pojawiały się często przedruki rycin z jego dzieła. Na egzemplarz zabytkowej księgi, pochodzący ze zbiorów Biblioteki, składają się 4 części (2-6) spośród 13 wydanych. Części te stanowią jeden wolumin oprawiony w skórę. Zawiera on blisko 150 miedziorytów.

Druga księga, Casparusa Barlaeusa, Rerum per octenium in Brasilia…Amstelodami 1647, poprzez znakomite pod względem edytorskim mapy, prezentuje Brazylię za czasów Krzysztofa Arciszewskiego. Na jednej z rycin widnieje niewielkich rozmiarów sylwetka admirała. Księga została wydana w słynnej holenderskiej oficynie Willema Janszoona Blaeu’a. Dzieło należy dziś do rzadkości, gdyż część nakładu spłonęła w pożarze oficyny. Egzemplarz ze zbiorów Biblioteki, oprawiony jest w pergamin, z licznymi tłoczeniami. Poddano go konserwacji zachowawczej.

Ponadto w ramach profilaktyki konserwatorskiej mechanicznie oczyszczono z martwej grzybni 20 tomów dzieła J. Schwabe „Allgemeine Historie der Reisen zur Wasser und Lande…”.