• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Wilia i jej brzegi

Na kolejną odsłonę wystawy litewskiej pod tytułem „Wilia i jej brzegi. Śladami hrabiego Konstantego Tyszkiewicza po 150 latach” – zaprasza tym razem Muzeum Rybołówstwa w Helu. Prezentowane na ekspozycji fotografie – wybrane z ponad 10 tysięcy ujęć – podzielono na kilka grup tematycznych. Wszystkie przekonują o sakralności rzeki, która jest motywem przewodnim wystawy, i jej wielkim znaczeniu w życiu ludzi zamieszkujących nad Wilią.

Fotografie stanowią pamiątkę z podróży, jaką odbyli w 2007 roku entuzjaści z Litwy i Białorusi, którzy zdecydowali się podążyć śladami hrabiego Konstantego Tyszkiewicza od źródła Wilii aż do jej ujścia. 5 czerwca 2007 roku ruszyła trwająca miesiąc wyprawa kajakami, łódkami i tratwami. Uczestnicy ekspedycji wykonali – podobnie jak przed 150 laty Tyszkiewicz – badania rzeki (pomiary oraz opisy nurtu rzeki, jej raf i dopływów). Pozostają one jednym z największych osiągnięć naukowych na terytorium byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Materiał historyczny i etnograficzny zebrany w nadbrzeżnych miejscowościach Wilii – dworkach, miasteczkach i wsiach – a także wyniki badań archeologicznych, utrwalone przez hrabiego w dzienniku z wyprawy, wskazują, że rzeka Wilia-Neries jest kolebką wielu narodów.

Na wystawę, poza CMM, zaprasza Konsulat Republiki Litewskiej w Gdańsku.


Wilia i jej brzegi. Śladami hrabiego Konstantego Tyszkiewicza po 150 latach
16.06.2009 – 24.08.2009
Muzeum Rybołówstwa