• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Porty Bałtyku na „Sołdku”

Posterowa ekspozycja zatytułowana „Porty Bałtyku”, przygotowana przez międzynarodową grupę specjalistów zajmujących się ochroną bałtyckiego dziedzictwa kulturowego, zwraca uwagę zarówno na zmiany, jakie zachodzą na terenie historycznych portów, jak również na zagrożenia, na jakie są one narażone w czasie procesu urbanizacji. Porty są często miejscem ścierania się interesów różnych grup społecznych. Na terenie niektórych powstają nowoczesne dzielnice i centra handlowe, inne zmieniają funkcje i stają się centrami życia kulturalnego. Jaka była historia rozwoju bałtyckich portów, jakie mają cechy wspólne i jakie wyzwania stoją przed nimi? Na te pytania odpowiada niniejsza wystawa.


„Bałtyckie porty”
Sołdek 21.05.2009 – 31.10.2009