• Oddziały muzeum biorące udział w Nocy Muzeów 2024 będą zamknięte w godzinach dziennych w dniach 18 i 19 maja, z wyjątkiem Muzeum Rybołówstwa w Helu. Szczegółowe godziny otwarcia: oddziały gdańskie, oddziały spoza gdańska
• Sala "Arsenał" w Spichlerzach na Ołowiance wyłączona ze zwiedzania do 14 czerwca 2024 ze względu na przygotowania do nowej wystawy czasowej
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Skład Kolonialny rozebrany

Krajobraz starego portu nad Motławą zmienia się w okamgnieniu. Z horyzontu zniknęły już budynki Składu Kolonialnego, oddziału Centralnego Muzeum Morskiego. Już niebawem firma Poleko Sp. z.o.o. zakończy prace rozbiórkowe adoptowanej do celów muzealnych byłej kotłowni. Na terenie po zdemontowanym obiekcie, obok Żurawia, zostanie zbudowana nowoczesna placówka muzealna – Ośrodek Kultury Morskiej.

Właśnie dobiega końca rozpoczęty w grudniu 2008 roku pierwszy etap prac projektu pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Centralnego Muzeum Morskiego na potrzeby Ośrodka Kultury Morskiej” – mówi Maria Dyrka, wicedyrektor CMM. Z uwagi na Żuraw – cenny zabytek architektury oraz ze względu na żelbetonową konstrukcję budynku Składu Kolonialnego demontaż był trudny. Roboty były wykonywane bez wstrząsów, niemal ręcznie, pod stałym dozorem geodezyjnym i konserwatorskim. W tym tygodniu pod nadzorem archeologów, wykonawca prac rozbiórkowych – firma Poleko – zacznie odgruzowywanie fundamentów i piwnic. W najbliższym czasie zostanie także zabezpieczony odsłonięty fragment elewacji Żurawia od strony ulicy Szerokiej. W połowie maja powinny zacząć się główne badania archeologiczne. – „Mamy nadzieję, że to, co odkryją archeolodzy, nie wpłynie na tempo prac. Dział Konserwacji CMM przygotowany jest na przyjęcie każdej partii zabytków do konserwacji” – dodaje Maria Dyrka. Inwestycja powinna zakończyć się wiosną 2011 roku – wówczas upływa termin wykorzystania pieniędzy uzyskanych z europejskiej dotacji. Inwestycja, którą oszacowano na blisko 50 milionów złotych, zostanie zrealizowana dzięki środkom finansowym z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), a także dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W chwili obecnej jest to największa inwestycja muzealna w Polsce i Europie w ramach priorytetu Ochrona Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego. „Taki projekt wymaga ogromnego zaangażowania nie tylko kierownika biura projektu oraz firm podwykonawczych, ale wielu naszych pracowników” – mówi Maria Dyrka. „Przetargi i kolejne etapy prac związane z budową Ośrodka są stale nadzorowane przez audyt zewnętrzny resortów kultury i dziedzictwa narodowego oraz rozwoju regionalnego, które odpowiadają za właściwe wykorzystywanie funduszy MF EOG. Realizacja projektu musi odbywać się terminowo i rzetelnie” – konstatuje wicedyrektor CMM.


Nowoczesny kompleks, mimo współczesnej formy architektonicznej, w której uwagę przykuwają częściowo przeszklone ściany i stropy, będzie nawiązywać do historycznej zabudowy miasta i harmonizować z wyglądem innych obiektów położonych wzdłuż Długiego Pobrzeża gdańskiej Starówki. W Ośrodku będzie prezentowana interaktywna wystawa stała „Ludzie-statki-porty”, stała ekspozycja „Łodzie ludów świata” oraz wystawy czasowe. Odbywać się będą warsztaty edukacyjne i lekcje muzealne, a także warsztaty konserwatorskie oraz warsztaty archeologii podwodnej. Zastosowanie technologii multimedialnych, wykorzystanie interaktywnych technik przekazu, oryginalnych prezentacji audiowizualnych oraz komputerowych wizualizacji – wszystko to sprawi, że upowszechnianie wiedzy o morskim dziedzictwie kulturowym odbywać się będzie na miarę muzeum XXI wieku. Przygotowano wiele atrakcyjnych projektów programowych, których realizacja pozwoli wnieść nową jakość w proces edukacji morskiej oraz ochrony zabytków związanych z gospodarką morską. Nowa placówka muzealna powinna przyjąć pierwszych gości późną wiosną 2011 roku.