• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Programy MKiDN 2008 – kontynuacja

W 2009 roku będą kontynuowane zadania, na realizacje których Centralne Muzeum Morskie otrzymało dofinansowania w 2008 roku.

Program Dziedzictwo kulturowe
Priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych”:
„Konserwacja łodzi klepkowej P-2 (III etap konserwacji)” – szczegóły.

Program Dziedzictwo kulturowe
Priorytet „Rozwój instytucji muzealnych”:
„Ochrona i zachowanie zbioru starodruków Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku” – szczegóły.