• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Potop, powodzie, podtopienia

Coraz częstsze anomalie pogodowe powodujące kataklizmy na ogromną nieraz skalę, skłoniły naukowców współpracujących z Muzeum Portowym w Bremie do bliższego przyjrzenia się zjawisku powodzi. W wyniku półtorarocznych prac powstała wystawa prezentująca największe światowe i lokalne powodzie – od biblijnego Potopu po zatopienie Nowego Orleanu w 2004 roku, a także hipotezy naukowe na temat ich przyczyn. I o ile sposobów wyjaśnień starożytnego Potopu jest kilka, o tyle współczesnym powodziom przypisuje się jedną, główną przyczynę: zmiany klimatu, które mogą doprowadzić do kolejnego ataku żywiołu wodnego, porównywalnego z tym opisanym w Biblii.

Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku – prezentuje ponownie polska wersję wystawy „Przed nami potop” z Muzeum Portowego w Bremie, tym razem w Muzeum Wisły w Tczewie.

Wystawa „Potop, powodzie, podtopienia” składa się z 20 posterów ukazujących różne aspekty zagrożenia żywiołem wody. Zamierzeniem twórców ekspozycji było przedstawienie tematu na podstawie przykładów polskich. Mit o Potopie ilustrowany jest m.in. przez słynne arrasy wawelskie, a klasyfikacji typów powodzi towarzyszy przypomnienie kataklizmów znanych z historii Polski i Gdańska (takich jak powódź z 1829 roku, po której pozostał ślad w postaci znaku wodnego na spichlerzu „Panna”, czy też ostatnia klęska powodziowa z 2001 roku). Uwzględnione także zostały sposoby zapobiegania powodziom i minimalizowania ich skutków. Na kanwie niemieckiej wystawy przedstawiono mechanizm zmiany klimatu i prognozy skutków tego zjawiska, zdjęcia zagrożonych roztopieniem Antarktydy i Grenlandii, a także symulację zalodzenia Bałtyku w następnych 100 latach wraz z konsekwencjami dla zamieszkujących go zwierząt.

Posterom towarzyszy ekspozycja ciekawych tradycyjnych narzędzi służących do walki z wodnym żywiołem, takich jak siekiery, piły i łopaty lodowe oraz dokumenty Związku Wałowego Niziny Walichnowskiej.


Potop, powodzie, podtopienia
2.03.2009 – 6.05.2009
Muzeum Wisły
wstęp bezpłatny