• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Cyfrowe Muzea Pomorza

Innowacyjność, użyteczność i efektywność zastosowanych rozwiązań informatycznych może w przyszłości usprawnić pracę muzeów na Pomorzu. Tworzenie i zarządzanie cyfrowymi zasobami wiedzy określane powszechnie jako digitalizacja, było tematem konferencji „Cyfrowe Muzea Pomorza” zorganizowanej przez Międzymuzealną Grupę do Spraw Digitalizacji, w skład której wchodzą: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Centralne Muzeum Morskie, Muzeum Zamkowe w Malborku i Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Grupa powstała w połowie 2008 r., aby wyjść naprzeciw potrzebom i wyzwaniom związanym z informatyzacją. Współpraca środowiska muzealnego w ramach działalności Grupy ma prowadzić do opracowania standardów i procedur digitalizacji, udostępniania i przechowywania materiałów cyfrowych oraz zakupu oprogramowania do katalogowania oraz zarządzania zbiorami muzealnymi. Jest to pionierska inicjatywa tego typu na Wybrzeżu.

W konferencji, która odbyła się 30 stycznia 2009 r. w siedzibie głównej Centralnego Muzeum Morskiego, wzięło udział ponad stu uczestników z dwudziestu muzeów regionu Pomorza. W trakcie spotkania przedstawiono dotychczasowe efekty prac Grupy, omówiono możliwości pozyskania współfinansowania digitalizacji przez UE oraz zaprezentowano jeden z kilku wiodących programów do zarządzania muzeami w Europie i na świecie. Podczas konferencji został podpisany list intencyjny przez dyrektorów czterech muzeów tworzących Grupę. Wedle założeń sygnatariuszy ma on stanowić formalny początek ścisłej i owocnej współpracy w dziedzinie digitalizacji zbiorów. Następstwem podjętej inicjatywy ma być upowszechnianie zbiorów w Internecie, co wpisuje się w wytyczne UE w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego związanego z tworzeniem społeczeństwa wiedzy.


Prezentacje:
„Pozyskiwanie środków UE. Procedury i wymagania” – Szymon Kulas, Magdalena Moczulska (Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku) – plik pdf
„Infrastruktura, procedury i standardy digitalizacji” – Marcin Kłos (Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku) – plik pdf
„Tezaurusy – język opisu” – Katarzyna Zielonka (Muzeum Narodowe w Gdańsku) – plik pdf