• Statek-muzeum „Dar Pomorza” będzie otwarty w dniu 29.06.2024. od godz. 10:00 do 14:30, następnie od godz. 16:00 do 18:00. Przerwa w sprzedaży biletów od godz. 13:30 do 16:00
• Sala "Arsenał" w Spichlerzach na Ołowiance wyłączona ze zwiedzania do 14 czerwca 2024 ze względu na przygotowania do nowej wystawy czasowej
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

50 lat Towarzystwa Przyjaciół CMM

Towarzystwo Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego, utworzone w 1958 roku, obchodzi w tym roku złoty jubileusz. Dokładnie 50 lat temu miłośnicy i znawcy spraw morskich postawili sobie za cel utworzenie w Gdańsku muzeum morskiego. Zamiar ten, przy życzliwej pomocy ówczesnych władz miasta i województwa udało się zrealizować już w 1960 roku, kiedy w ramach struktur Muzeum Pomorskiego w Gdańsku powstał Dział Morski. W 1962 roku agenda ta stała się samodzielnym muzeum z siedzibą w odbudowanym ze zniszczeń wojennych Żurawiu. W 1972 roku Minister Kultury i Sztuki przyznał Muzeum rangę instytucji centralnej, a Towarzystwo Przyjaciół, pomimo osiągnięcia celu statutowego, nie zaprzestało działalności, stawiając sobie za kolejny cel pomoc CMM w uzyskaniu statusu muzeum narodowego.

Towarzystwo może pochwalić się osiągnięciami w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego i jego popularyzacji. Sprawuje opiekę nad Muzeum Latarnictwa Morskiego w Rozewiu. Adaptowało też z własnych środków i udostępniło do zwiedzania pomieszczenia dawnej maszynowni parowej oraz piekarni, funkcjonujących przy tamtejszej latarni morskiej do początków XX w. Wydaje publikacje o zabytkowych latarniach morskich w Polsce, a w czterech z nich organizuje ruch turystyczny. Towarzystwo zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o materialnym i duchowym dziedzictwie morskim. Wspiera działalność naszego Muzeum oraz działa na rzecz zachowania innych obiektów dziedzictwa morskiego.

Okolicznościowe spotkanie odbyło się 21 listopada 2008 r. w siedzibie głównej CMM.

[contact-form-7 id="22324" title="Formularz - Wyślij wiadomość do administratora"]