• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Konserwacja łodzi P-2 (III etap)

Łódź klepkowa P-2 została wydobyta przez archeologów CMM z podwodnego stanowiska archeologicznego na terenie wczesnośredniowiecznego portu w Pucku. Badania dendrochronologiczne pozwoliły określić datę pochodzenia łodzi na drugą połowę X wieku. Wrak, który został wydobyty w latach 2003 i 2005 okazał się unikatową łodzią łączącą w sobie cechy słowiańskie i skandynawskie. Pierwszy etap konserwacji łodzi P-2 rozpoczął się w 2005 roku z zastosowaniem glikolu polietylenowego (PEG-u) 400 i był finansowany w całości ze środków naszego Muzeum.

Drugi etap, który był współfinansowany z programu operacyjnego MKiDN w 2007 roku, obejmował końcowe nasycanie PEG-iem 400 i rozpoczęcie nasycania PEG-iem 4000. Podczas prac przeprowadzono również badania chemiczne i gatunkowe drewna.

Trzeci etap konserwacji łodzi P-2 przypadający na lata 2008 i 2009 jest również współfinansowany przez MKiDN w ramach programu operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet 4 „Ochrona zabytków archeologicznych”.

W 2008 roku kontynuowany jest proces nasycania drewna PEG-iem 4000. Proces ten odbywać się będzie w wannie podgrzewanej do odpowiedniej temperatury. Konserwacji będą towarzyszyły badania ilościowe PEG-u w drewnie metodą HPLC. Przeprowadzone zostaną dalsze badania gatunkowe drewna. W 2009 roku zakończony zostanie proces nasycenia drewna PEG-iem 4000, a po wydobyciu z roztworu konserwującego nastąpi powolne suszenie oraz usuwanie nadmiaru PEG-u z drewna. Suszenie materiału będzie kontrolowane przez pobieranie próbek do analiz i pomiar wilgotności drewna.


Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Nazwa zadania: Konserwacja łodzi klepkowej P-2 (III etap).

Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku.