• Statki-muzea "Sołdek" i "Dar Pomorza" są nieczynne w związku z sezonem zimowym
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Programy operacyjne MKiDN 2008

W ramach I naboru CMM otrzymało dofinansowanie na następujące zadania:

Program Dziedzictwo kulturowe

Priorytet „Rozwój instytucji muzealnych”:
1. „Konserwacja pełna zabytków ikonograficznych z trzech kolekcji: międzywojennego malarstwa polskiego, marynistycznego malarstwa zachodnioeuropejskiego z XIX i XX wieku oraz barokowych miedziorytów” – zadanie zostało zrealizowane w 2008 roku – szczegóły.

Priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych”:
2. „Konserwacja łodzi klepkowej P-2 (III etap konserwacji)” – zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku – szczegóły.

W ramach II naboru CMM otrzymało dofinansowanie na następujące zadania:

Program Dziedzictwo kulturowe

Priorytet „Rozwój instytucji muzealnych”:
1. Konserwacja statku – muzeum „Dar Pomorza” – zadanie zostało zrealizowane w 2008 roku – szczegóły.
2. „Ochrona i zachowanie zbioru starodruków Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku” – zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku – szczegóły.