• Statki-muzea "Sołdek" i "Dar Pomorza" są nieczynne w związku z sezonem zimowym
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Nowoczesne lekcje muzealne

W ostatnim kwartale 2007 roku odbyły się dwa spotkania w ramach warsztatów dla nauczycieli, zorganizowane przez Dział Edukacji CMM.

Pierwsze z nich miało miejsce 30 listopada. Nauczyciele zapoznawani byli z tematami i sposobem przeprowadzania zajęć dla różnych grup wiekowych – nauczania początkowego, gimnazjalnych i licealnych. Kierując się wyborem tematów, pracownicy Działu Edukacji brali pod uwagę ich odmienność, wynikającą z różnorodności posiadanych eksponatów, będących bazą do stworzenia każdej lekcji muzealnej.

Ostatnie warsztaty w starym roku odbyły się 14 grudnia. Celem warsztatów było zapoznanie uczestniczących osób z tak zwaną metodą Kolba. David A. Kolb, amerykański teoretyk edukacji, podzielił ludzi na cztery typy biorąc pod uwagę sposób zdobywania wiedzy. Jeśli uwzględni się ten podział przy tworzeniu lekcji muzealnych i szkolnych, w zajęciach mogą brać efektywny udział wszyscy uczestnicy. Warsztaty zostały podzielone na dwie części. Pierwsza obejmowała prezentację multimedialną dotyczącą metody Kolba oraz rozwiązanie testu, który pomógł określić przynależność uczestników warsztatów do któregoś z proponowanych typów uczenia się.

W drugiej części spotkania nauczyciele wzięli udział w zajęciach przygotowanych według zasad metody Kolba.