• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Żuraw jak nowy

Po kilku miesiącach prac konserwatorskich z elewacji Żurawia zniknęły już rusztowania i jego bryłę można podziwiać w całej odnowionej krasie.

Ten najbardziej znany zabytek gdańskiej Starówki, jeden z symboli miasta, został poddany specjalistycznym pracom konserwatorsko – restauratorskim i budowlanym, które rozpoczęły się 19 lipca 2007r.

Centralne Muzeum Morskie, które jest gospodarzem tej unikatowej budowli obronnej i technicznej z końca I połowy XV wieku, uzyskało na ten cel środki finansowe z Programu Operacyjnego „Dziedzictwo Kulturowe” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu 1: Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych.

Prace, którym został poddany Żuraw doprowadziły do

  • przywrócenia elewacjom Żurawia i jego drewnianemu wyciągowi walorów technicznych, artystycznych i estetycznych
  • zabezpieczyły budowlę przed szkodliwymi działaniami środowiskowymi oraz zagrożeniami biologicznymi
  • zmniejszyły deformację drewnianego wyciągu,
  • odremontowania rozeschniętej zewnętrznej obudowy konstrukcji szybu wyciągu

Były one prowadzone w dwóch etapach :

I. Prace konserwatorsko – restauratorskie elewacji ceglanych, detali kamieniarskich i części drewnianej Żurawia.
Kluczowymi zabiegami w tym zakresie były: oczyszczenie powierzchni elewacji ceglanej, wzmocnienie strukturalne zdezintegrowanej substancji zabytkowej elewacji oraz hydrofobizacja powierzchniowa.
Natomiast w przypadku konserwacji drewnianej części wyciągu Żurawia, zabieg ten polegał na profilaktycznej impregnacji drewna środkami zabezpieczającymi przed atakiem czynników biologicznych oraz impregnatami podnoszącymi odporność pożarową drewna.

II. Prace związane z redukcją istniejących deformacji drewnianego wyciągu Żurawia Gdańskiego.
Deformacja dotyczyła wschodniego fragmentu Żurawia, wystającego w środkowej części poza obrys budynku, podpartego dwoma drewnianymi słupami. Cała wspornikowa część konstrukcji wyciągu ujawniała tendencję do lekkiego przechylania się w kierunku Motławy.