• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Rola Internetu w Edukacji

We współczesnym świecie rola Internetu i nowych technologii komunikowania w procesie kształcenia jest nie do przecenienia i stale rośnie. Jednocześnie nieograniczoność sieci internetowej i stale doskonalone narzędzia multimedialne pozwalają realizować dziś projekty, które kiedyś pozostawały jedynie w sferze marzeń.

Analizie tego problemu, a także prezentacji różnych sposobów udostępniania wiedzy i zasobów muzealnych za pomocą nowych technologii komunikowania poświęcona była konferencja dla nauczycieli regionu pomorskiego, która odbyła się 12 listopada 2007 roku w Centralnym Muzeum Morskim.

Krystyna Stubińska i Agnieszka Piórkowska z Działu Edukacji CMM przedstawiły rolę muzealnej strony internetowej jako źródła wiedzy do zajęć lekcyjnych, będącą pomocą zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów.

Anna Ciemińska zaproponowała rozwiązanie wypracowane w ramach projektu unijnego MarMuCommerce – wirtualną wystawę prezentującą morskie dziedzictwo miast partnerów projektu. Unikatowość tej wystawy polega na udostępnieniu pod jednym wirtualnym adresem zbiorów kilku europejskich muzeów.
Konferencję zakończyła prelekcja dra Roberta Domżała koordynatora projektu Lagomar – Dziedzictwo Kulturowe Zalewów Szczecińskiego, Wiślanego i Kurońskiego o zastosowanych i planowanych w projekcie narzędziach internetowych prezentujących rezultaty projektu.

Konferencja została przygotowana we współpracy z Gdańskim Programem Edukacji Kulturalnej i koordynatorami programów unijnych MarMuCommerce i Lagomar.