• Oddziały muzeum biorące udział w Nocy Muzeów 2024 będą zamknięte w godzinach dziennych w dniach 18 i 19 maja, z wyjątkiem Muzeum Rybołówstwa w Helu. Szczegółowe godziny otwarcia: oddziały gdańskie, oddziały spoza gdańska
• Sala "Arsenał" w Spichlerzach na Ołowiance wyłączona ze zwiedzania do 14 czerwca 2024 ze względu na przygotowania do nowej wystawy czasowej
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Morskie wędrówki

Już po raz czwarty Centralne Muzeum Morskie włączyło się w łamanie barier społecznych dotyczących ludzi niepełnosprawnych. Od 30 października 2007 r. udostępniliśmy do zwiedzania wystawę prac wykonanych na warsztatach terapii zajęciowej Fundacji „Sprawni Inaczej”. Na ekspozycji zobaczymy bajecznie kolorowe rysunki, wyklejanki i obrazy, ceramiczne morskie stwory, rzeźbione jednostki pływające, a także typowo gdańskie motywy.

Fundacja „Sprawni Inaczej” to organizacja pozarządowa od 18 lat działająca na rzecz ludzi niepełnosprawnych. Rozwija się dynamicznie tworząc coraz to nowe placówki terapeutyczne. Do najdłużej działających należą: Warsztat Terapii Zajęciowej w Gdańsku i Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubieszynie k/Kościerzyny. W ostatnich latach pod patronatem fundacji powstały dwa nowe domy środowiskowe w Bytowie i Miastku. Z powodzeniem też prowadzona jest działalność we Wrocławiu.

Co roku przybywają nowi podopieczni, rozwijają działalność nowe pracownie. Wszystkie prowadzone przez fundację placówki mają za zadanie pomoc osobom niepełnosprawnym w różnym wieku. Kilkadziesiąt dzieci ze wsi korzysta z fachowej rehabilitacji w dobrze wyposażonych do tego celu salach. Osoby dorosłe mają możliwość uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych: plastycznych i ceramicznych, korzysta z fachowej pomocy psychologicznej, uczy się niezbędnych w życiu czynności, bierze udział w turnusach rehabilitacyjnych i wypoczynkowych w kraju i zagranicą oraz w różnego rodzaju konkursach i wystawach. Przygotowują się do podjęcia w przyszłości pracy.

Głównymi narzędziami terapeutycznymi w Warsztacie Terapii Zajęciowej działającym w Gdańsku są ceramika, malarstwo, rysunek. Wiele ciekawych efektów uzyskuje się wykonując samodzielnie papier czerpany, kartki okolicznościowe, ozdoby i dekoracje. W środowiskowych domach w Bytowie, Lubieszynie i Miastku rozwijają się poza rysunkiem i malarstwem, hafciarstwo, tkactwo, stolarstwo oraz inne techniki.

Osoby uczestniczące w zajęciach placówek fundacji poznają prawidła rządzące sztuką, uczą się szukać inspiracji w otaczającym ich świecie, uczą się też projektować swoje prace, dbać o narzędzia i miejsce pracy. Sztuka, praca, terapia łączą się tutaj w całość dającą człowiekowi niepełnosprawnemu szansę na aktywne odkrywanie swoich możliwości i zainteresowań oraz pokazywanie światu siebie i swojej pracy. Dzięki tym działaniom zmienia się on z zalęknionego, schowanego gdzieś w swoim mieszkaniu w świadomego własnej wartości dorosłego, odważnego i pełnego radości człowieka.


Morskie wędrówki
30.10.2007 – 6.12.2007
Spichlerze na Ołowiance
12.12.2007 – 31.03.2008
Muzeum Rybołówstwa