• 30 maja 2024 r. (Boże Ciało) wszystkie oddziały Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku będą zamknięte
• Sala "Arsenał" w Spichlerzach na Ołowiance wyłączona ze zwiedzania do 14 czerwca 2024 ze względu na przygotowania do nowej wystawy czasowej
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Zakończenie MarMuCommerce

Z przyjemnością informujemy, że Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku zakończyło uroczystą konferencją swoją działalność w ramach projektu unijnego MarMuCommerce. Konferencja pod tytułem „Muzeum w walce o klienta” odbyła się 26 października 2007r., uczestniczyli w niej przedstawiciele wszystkich muzeów regionu pomorskiego. 12 listopada 2007 r. planowana jest druga konferencja promująca zakończenie projektu przeznaczona dla nauczycieli z naszego regionu.

Zgromadzonym gościom przedstawiono główne założenia, metody pracy w ramach projektu, a także jego wyniki. Zademonstrowano również wystawę wirtualną prezentującą morskie dziedzictwo miast partnerów projektu, którą można zobaczyć na stronie www.marmucommerce.com, a także wypracowane narzędzia internetowe mogące służyć w przyszłości do tworzenia kolejnych wirtualnych wystaw.

Projekt MarMuCommerce jest częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach programu INTERREG IIIC z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Podstawowym celem projektu było zawiązanie konsorcjum zrzeszającego wybrane europejskie muzea, zobligowane na podstawie podpisanej umowy do współpracy. Celem projektu było także stworzenie modelu biznesowego, który wprowadzi do instytucji publicznych techniki i narzędzia marketingowe, przystosuje je do funkcjonowania przy obowiązujących warunkach rynkowych, a pośrednio przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia, a także atrakcyjności turystycznej regionu, w tym rewitalizacji dawnych terenów portowych.

W ramach projektu odbył się cykl szkoleń dla pracowników muzeów, które miały na celu doskonalenie umiejętności menadżerskich i wprowadzenie do pracy personelu muzealnego najlepszych wzorców wypracowanych przez specjalistów brytyjskich.

Partnerami przedsięwzięcia były:

Deutsches Schiffahrtsmuseum (DSM) – Niemieckie Muzeum Żeglugi pełni rolę lidera w projekcie. To instytucja o randze narodowego muzeum morskiego, jedno z najważniejszych europejskich centrów naukowych w dziedzinie historii morskiej. Prowadzone tam badania dotyczą historii jednostek pływających oraz życia na pokładzie, zarówno mężczyzn, jak i kobiet.
Muzeum Morskie w Barcelonie to jedno z wiodących muzeów europejskich. Powstało w 1929 roku na bazie kolekcji ukazującej ducha morskiej tradycji Katalonii. Obecnie prowadzi kilka znaczących działań: zabezpieczanie historycznych statków, nawiązywanie szerokich kontaktów oraz rozwój usług. Siedziba muzeum jest jedna z najważniejszych gotyckich budowli na świecie: dawna stocznia królewska (Drassanes Reials).
Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku to największe w Polsce i jedno z największych w Europie muzeów o charakterze marynistycznym. Dokumentuje historię i współczesność polskiej polityki, gospodarki, techniki i kultury morskiej.
Musée Portuaire – Muzeum Portowe w Dunkierce powstało w 1992 roku z inicjatywy robotników portowych, którzy chcieli zachować dla potomności ślady swojej pracy i tradycji. Wystawy ukazują najważniejsze wydarzenia w historii portu, a także życie kobiet i mężczyzn związanych z żeglugą i obsługą statków. Muzeum posiada też trzy statki, reprezentatywne dla XX-wiecznego krajobrazu morza.
CELSEM – Centrum Usług Logistycznych i Morskich zostało założone w 1998 roku z inicjatywy Politechniki Katalońskiej (UPC) jako centrum badawcze i transferu technologii w sektorze morskim. Głównym zadaniem CELSEM jest rozwiązywanie w interdyscyplinarnych zespołach problemów dotyczących badań naukowych, planowania, konsultingu i szkolenia.
SCUE jest w południowych Włoszech liderem w opracowywaniu, przedstawianiu i prowadzeniu innowacyjnych projektów na szczeblu samorządowym. Od 1995 roku firma odnotowała w tym zakresie szereg znaczących sukcesów, wspomagając m.in. instytucje państwowe.
Uniwersytet w Portsmouth jest jednym z założycieli Instytutu Studiów Morskich i Kulturowych w Zabytkowych Dokach Portsmouth, który współpracuje z szeregiem instytucji na szczeblu narodowym i międzynarodowym.
Niemieckie Muzeum Górnictwa w Bochum (DBM) to największe muzeum górnictwa na świecie i najbardziej uznana instytucja badawcza zajmująca się historią górnictwa i metalurgii.

Podwykonawcy:

CETEMAR Techniczne Centrum Morskie
MWR e-learning

Zarządzanie projektem:
IkerConsulting SL., Bilbao/Hiszpania