• Galeria Morska w Spichlerzach na Ołowiance w dniu 03.10.2023 będzie wyłączona ze zwiedzania w związku ze zmianą ekspozycji
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Żuraw w remoncie

Żuraw Gdański to najbardziej znany zabytek gdańskiej Starówki, jeden z symboli miasta. Jest to unikatowa budowla obronna i techniczna z końca I połowy XV wieku.
Centralne Muzeum Morskie od lat czyni starania o zachowanie tej klasy obiektu w jego należytej formie i masie substancji zabytkowej.
Po dwóch latach starań Muzeum pozyskało środki finansowe z Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przeprowadzenie prac konserwatorsko – restauratorskich i budowlanych Żurawia.
Prace rozpoczęły się 19 lipca, a zostaną zakończone 13 listopada. Można je podzielić na dwie podstawowe grupy:

I. Prace konserwatorsko – restauratorskie elewacji ceglanych, detali kamieniarskich i części drewnianej Żurawia.
Kluczowymi zabiegami w tym zakresie będą: oczyszczenie powierzchni elewacji ceglanej, wzmocnienie strukturalne zdezintegrowanej substancji zabytkowej elewacji oraz hydrofobizacja powierzchniowa.
Natomiast w przypadku konserwacji drewnianej części wyciągu Żurawia, zabieg ten będzie polegał na profilaktycznej impregnacji drewna środkami zabezpieczającymi przed atakiem czynników biologicznych oraz impregnatami podnoszącymi odporność pożarową drewna.

II. Prace związane z redukcją istniejących deformacji drewnianego wyciągu Żurawia Gdańskiego.
Deformacja dotyczy wschodniego fragmentu Żurawia, wystającego w środkowej części poza obrys budynku, podpartego dwoma drewnianymi słupami. Cała wspornikowa część konstrukcji wyciągu ujawnia tendencję do lekkiego przechylania się w kierunku Motławy. Mimo tych deformacji konstrukcji nie grozi awaria.
Na podstawie specjalistycznych orzeczeń technicznych konstrukcji drewnianej Żurawia oraz na podstawie przeprowadzanych corocznie badań geodezyjnych nie stwierdza się na dzień dzisiejszy żadnych niepokojących zjawisk związanych z nierównomiernym osiadaniem obiektu, które uzasadniałyby konieczność podjęcia interwencji związanych z jego posadowieniem i stabilnością konstrukcji murowej, mających wpływ na bezpieczeństwo całej budowli. Reasumując, przeprowadzone prace konserwatorsko – restauratorskie i budowlane Żurawia mają na celu:
– przywrócenie elewacjom Żurawia i jego drewnianemu wyciągowi walorów technicznych, artystycznych i estetycznych, a także ich zabezpieczenie przed szkodliwymi działaniami środowiskowymi oraz zagrożeniami biologicznymi (m.in. hydrofobizacja elewacji ceglanych i detali kamiennych, impregnacja elewacji i konstrukcji drewnianych środkami owado – i grzybobójczymi, a także ogniochronnymi);
– zmniejszenie deformacji drewnianego wyciągu – znaczne poprawienie istniejącej geometrii konstrukcji drewnianej, remont rozeschniętej zewnętrznej obudowy konstrukcji szybu wyciągu.

Aktualnie, stan techniczny murów ceglanych, obok deformacji drewnianej części wyciągu, jest głównym problemem konserwatorskim Żurawia.


Prace realizowane są ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.