• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Wrak statku z XVIII wieku – publikacja

Celem zadania jest całościowa publikacja wyników podwodnych badań archeologicznych wraka oznaczonego jako W-32, spoczywającego u ujścia rzeki Piaśnicy do Morza Bałtyckiego, badanego w latach 1995-1999 przez Dział Badań Podwodnych Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
W wyniku tych prac ustalono, że wrak ten to pozostałości angielskiego statku General Carleton z Whitby (Anglia), który zatonął w 1785 roku. Szczegółowe badania i eksploracja przyniosły bogaty zespół nowych zabytków nautologicznych, które stworzyły podstawę do podjęcia szerszych studiów między innymi z zakresu historii żeglugi, budownictwa okrętowego, historii kultury materialnej i życia codziennego na statkach w XVIII wieku.

Szczególne znaczenie ma odkrycie zwykłych ubrań marynarskich z końca XVIII wieku. Stanowią one cenne źródło do rekonstrukcji ubiorów, o których wyglądzie do tej pory czerpano wiedzę tylko z niewielu wyobrażeń ikonograficznych. Odkrycie dzwonu statkowego umożliwiło identyfikację badanej jednostki i odtworzenie jej historii, a w efekcie, wraz z całą kolekcją pozyskanych zabytków, stworzyło możliwość wejrzenia w rzeczywistość jednego, konkretnego statku i jego załogi, żeglujących po Bałtyku ponad dwieście lat temu.

Planowana publikacja (będąca pierwszą publikacją monograficzną archeologicznych badań podwodnych wraka statku w Polsce) umożliwi upowszechnienie interesującej kolekcji zabytków pozyskanych z tej jednostki oraz udostępnienie dorobku naukowego Centralnego Muzeum Morskiego w zakresie archeologicznych badań podwodnych na Bałtyku. Monografia ta, wydana w języku angielskim (z obszernymi polskimi streszczeniami), umożliwi również skorzystanie z przedstawionych rezultatów badań oraz katalogu pozyskanych źródeł archeologicznych osobom i instytucjom zagranicznym, zainteresowanym tematyką żeglugi i handlu bałtyckiego oraz budownictwa okrętowego w XVIII wieku.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.