• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Baltic Sea States Heritage

Miło nam poinformować, że Centralne Muzeum Morskie jest jedyną polską instytucją zaangażowaną w międzynarodowy program ochrony wspólnego dziedzictwa nadbałtyckiego, zrzeszający 11 państw (Baltic Sea States Heritage Co-operation). Przedsięwzięcie rozpoczęto w 1997 roku z inicjatywy Ministrów Kultury krajów nadbałtyckich. Pracom przewodzi Grupa Monitorująca, w skład której wchodzą eksperci związani z dziedzictwem morskim ze wszystkich krajów nadbałtyckich za wyjątkiem Rosji. W ramach tego programu wydzielone zostały Grupy Robocze opracowujące różnorakie zagadnienia. Centralne Muzeum Morskie angażuje się przede wszystkim w prace zespołów zajmujących się dziedzictwem podwodnym i nadbrzeżnym.

Jednym z aktualnych działań jest stworzenie wystawy obrazującej różne aspekty działalności portów morskich z rejonu Morza Bałtyckiego. Zakończenie prac nad tą prezentacją planowane jest na wrzesień 2007 roku, kiedy w Wilnie odbędzie się 3 międzynarodowa konferencja prezentująca dorobek programu w latach 2006-2007. Wystawa posterowa wydana w dużym nakładzie będzie jednocześnie prezentowana we wszystkich krajach biorących udział w projekcie.

W dniach 16-19 listopada 2006 r. w Kilonii odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. Dziedzictwa Nadbrzeżnego, poświęcone między innymi tej wystawie. Centralne Muzeum Morskie reprezentowali Robert Domżał i Radosław Paternoga.