• Oddziały muzeum biorące udział w Nocy Muzeów 2024 będą zamknięte w godzinach dziennych w dniach 18 i 19 maja, z wyjątkiem Muzeum Rybołówstwa w Helu. Szczegółowe godziny otwarcia: oddziały gdańskie, oddziały spoza gdańska
• Sala "Arsenał" w Spichlerzach na Ołowiance wyłączona ze zwiedzania do 14 czerwca 2024 ze względu na przygotowania do nowej wystawy czasowej
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

25 lat statku-muzeum „Sołdek”

Rocznica wodowania statku s.s. „Sołdek” i przekształcenia go w statek-muzeum stała się pretekstem do organizacji sympozjum poświęconego tej unikatowej jednostce. Było to pierwsze sympozjum zoorganizowane przez CMM we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Statku-Muzeum „Sołdek”.
Program sympozjum, które odbyło się w dniu 6 listopada obejmował następujące referaty:

  • Budowa i sylwetki budowniczych statku s.s. „Sołdek”, Witold Kuszewski
  • Źródła do dziejów s.s „Sołdek” w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku, Piotr Wierzbicki
  • Eksploatacja statku s.s. „Sołdek” i próba dokonania zestawienia statystyczno-analitycznego załogi, na podstawie zasobu archiwalnego CMM i materiałów prasowych, Maria Węgrocka, Radosław Juściński
  • Historia s.s. „Sołdek” jako statku-muzeum, Jerzy Litwin
  • Specyfika remontu statku muzealnego, Hubert Weiher
  • Kulturotwórcza rola statku-muzeum s.s. „Sołdek”, Monika Jankiewicz-Brzostowska, Liliana Giełdon
  • Kadłub s.s. „Sołdek” w świetle współczesnej hydromechaniki, Leszek Wilczyński
  • Towarzystwo Przyjaciół Statku-Muzeum „Sołdek” – zamierzenia na przyszłość, Bolesław Mazurkiewicz

Zróżnicowanie tematyki referatów pozwoliło na kompleksowe przedstawienie zarówno historii pierwszego pełnomorskiego statku zbudowanego w Polsce, jak i planów na przyszłość „Sołdka”. Szczególnie interesujące okazały się prezentacje panów: Huberta Weihera z Gdańskiej Stoczni „Remontowa”, który połączył w swojej prelekcji techniczne podejście pracownika stoczni z troską o zachowanie zabytkowej substancji statku-muzeum, a także Radosława Juścińskiego z Centralnego Muzeum Morskiego, który przedstawił wyniki badań prowadzonych na listach załogi s.s. „Sołdek”, dzięki którym poznaliśmy nazwiska kapitanów jednostki, którzy dotychczas byli nieznani.
Atrakcyjny był także referat pań Liliany Giełdon i Moniki Jankiewicz-Brzostowskiej, które potraktowały „Sołdka” jako element wyjściowy do badań nad kulturotwórczą rolą statków. Prezentacja okraszona dużą ilością fotografii wykazała, że rudowęglowiec może być zarówno miejscem organizowania imprez kulturalnych np. widowisk teatralnych, jak i modelem w malarstwie realistycznym, prymitywistycznym czy nawet surrealistycznym.

Doniosłym faktem było przekazanie na ręce dyrektora Centralnego Muzeum Morskiego dr. Jerzego Litwina przez kapitana Wiktora Czappa odlewu pamiątkowego medalu upamiętniającego tysięczny rejs statku s.s. „Sołdek”.

Sympozjum udowodniło ponadto trafność usytuowania „Sołdka” przy nabrzeżu Ołowianki. Zdjęcia zaprezentowane przez dyrektora CMM podczas jego referatu o historii „Sołdka” jako statku-muzeum wykazały, że już długo przed II wojną światową na Motławie cumowały statki zarówno o podobnych gabarytach, jak i przeznaczeniu.

Wśród gości obecnych na sympozjum znalazły się osoby tak zasłużone dla morskiej historii Polski, jak pan prof. Bolesław Mazurkiewicz, pan Fryderyk Tomala, wspomniany już kapitan Wiktor Czapp, a także jeden z budowniczych rudowęglowca „Sołdek” i wiele innych osób związanych z polskim przemysłem okrętowym.