• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Europejski projekt MACHU

Centralne Muzeum Morskie przystąpiło niedawno do kolejnego, obok MarMuCommerce i Lagomaru, projektu unijnego – MACHU (Managing Cultural Heritage Underwater – Zarządzanie podwodnym dziedzictwem kulturowym). CMM zostało zaproszone do uczestnictwa w projekcie przez jego koordynatora – Państwową Służbę Dziedzictwa Archeologicznego Holandii. Partnerami przedsięwzięcia będą uczelnie i muzea z Anglii, Północnej Irlandii, Portugalii, Danii i Niemiec, a podwykonawcą części prac przypadających na CMM – Państwowy Instytut Geologiczny.

Główne założenia projektu koncentrują się wokół rozwoju narzędzi i technik interdyscyplinarnych służących do lokalizowania, monitorowania i ochrony podwodnego dziedzictwa archeologicznego, a jego zakładanym efektem ma być opracowanie modelu występowania potencjalnych stanowisk archeologicznych na podstawie danych interdyscyplinarnych.

Koordynatorem projektu MACHU z ramienia CMM jest Iwona Pomian – Kierownik Działu Badań Podwodnych.