• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Wisła w dziejach Gdańska i Powiśla

W grudniu ub. roku wystawa Centralnego Muzeum Morskiego dotycząca Wisły i Gdańska gościła w Szanghaju, w maju tego roku przywitaliśmy u nas chińską wystawę dotyczącą „rzeki-matki” Szanghaju Huang-pu. Kolejnym etapem współpracy CMM z Urzędem Miejskim w Gdańsku, Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i Zarządem Archiwów Chin jest ekspozycja, którą właśnie otworzyliśmy – w czasie II Światowego Zjazdu Gdańszczan. Wystawa ta nosi tytuł „Wisła w dziejach Gdańska i Powiśla”.

Na czasowej wystawie oprócz ikonografii prezentujemy również szereg eksponatów związanych z historią i teraźniejszością Gdańska i regionu. Staraliśmy się, aby związki wiślano-gdańskie pokazać w jak najszerszym zakresie. Prezentujemy więc zagadnienia związane z osadnictwem delty „królowej rzek polskich”, jej roli w historii i gospodarce Gdańska, statki wiślane i gdańsko-pomorskie, prawodawstwo morskie i rzeczne, przeprawy i mosty rzeczne, sylwetki ludzi morza i rzeki, perspektywy rozwoju miasta Gdańska oraz prognozy na przyszłość Wisły. Jest to prawdopodobnie pierwsze takie całościowe ujęcie tematu Wisły i jej roli. Zwyczajowo prezentacje dot. głównej rzeki Polski koncentrowały się tylko na jej „Złotym wieku”, my chcieliśmy pokazać całokształt zagadnień z nią związanych.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania!


„Wisła w dziejach Gdańska i Powiśla”
3.06.2006 – 20.03.2007
Skład Kolonialny