• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Konkurs architektoniczny

28 lutego 2005 roku ogłoszone zostały wyniki konkursu architektonicznego na budynek Ośrodka Kultury Morskiej pomiędzy Żurawiem a hotelem „Hanza”, w którym ostatecznie oceniono 13 prac.

Pierwszą nagrodę przyznano Architektonicznej Pracowni Autorskiej z Gdyni w składzie: Mirosław Frąszczak, Aleksandra Bajer, Katarzyna Lipińska i Roman Djaczenko, za – jak głosi komunikat sądu konkursowego – „zaprojektowanie nowoczesnej formy architektonicznej i wpisanie jej w strukturę historycznego miasta, konsekwencję w integralnym połączeniu wnętrz muzeum z otaczającą przestrzenią historyczną, za twórcze sięganie do tradycji miejsca oraz za projektowanie współczesnej formy i detalu architektonicznego, bez stosowania rekonstrukcji i eklektyzm”. Dwa równorzędne wyróżnienia otrzymały zespoły gdańskie: Pracownia Olgi Kowiel oraz Zespół Autorskich Pracowni Architektonicznych.

Wystawę prac pokonkursowych oglądać można do końca kwietnia w Składzie Kolonialnym przy ul. Szerokiej 67/68.